Secu­rizarea ușilor de evacuare

Doriți ca ușile de evacuare să nu fie perma­nent accesi­bile din inte­rior – anu­mite uși ar urma să poată fi deschise numai în situații de urgență? Cu aju­torul unei unități de control pentru uși de evacuare și al unui ele­ment de blo­care elec­tric, această cerință poate fi transpusă în practică. În caz de urgență, ușa se poate deschide în orice moment apăsând un buton de urgență.

Unități de control pentru uși de evacuare

Un terminal pentru căi de evacuare este montat în vecinătatea ușii și o deblo­chează în condiții de sigu­ranță, prin acțio­narea unui buton de urgență. Uni­tatea de control inte­g­rată fur­nizează numer­oase funcții reglabile pentru moni­to­rizarea ușii sau conectarea ace­steia în rețea.

Elemente de închi­dere pentru uși de evacuare

Aici veți descoperi elemente de închi­dere inovatoare cum ar fi broasca de panică cu blo­care elec­trică (EVP), dar bineînțeles și deschizătoare con­vențio­nale pentru uși de evacuare și magneți de fixare.

Acces­orii

O gamă cup­rinzătoare de acces­orii vine să comple­teze soluțiile dumneavoa­stră de sis­teme de uși de evacuare. Sunt dispo­nibile de exemplu module de intrare/ieșire inte­ligente, care adaugă unei uși până la opt intrări și/sau opt ieșiri digi­tale și care sunt desigur liber con­figu­rabile.


X
Grupul de întreprinderi Gretsch-Unitas
Grupul de întreprinderi Gretsch-Unitas
Limba: englez
Impressionen von der Fensterbau 2018
Impressionen von der Fensterbau 2018