Tehno­logie BKS-NET pentru panouri de afișare
Software­ de sistem BKS-NET

Doriți ca de la un punct cen­tral să moni­to­rizați sau să comandați multe uși ? Atunci panoul nostru de afișare sau software­-ul de sistem BKS-NET sunt tot ce aveți nevoie. În cabine de supra­ve­ghere a porților, cen­trale de secu­ri­tate sau într-o cameră pentru asis­tente medi­cale, aceste pro­duse vă oferă o privire sin­optică asupra unei multitudini de date.

Panoul de afișare BKS-NET

Panoul de afișare BKS-NET vă indică starea mai multor uși dintr-o clădire. În cali­tate de utiliz­ator auto­rizat, comandați comod fie­care ușă doar cu o miș­care a degetului – fără mouse sau tas­tatură.

Software­ de sistem BKS-NET

Acest software­ inte­ligent oferă multe funcții, dar cu toate ace­stea este ușor de utilizat, indiferent dacă este vorba de con­figurarea pro­du­selor cu capabili­tate BKS-NET sau de comanda și vizualizarea la nivel cen­tral a ușilor.

Compo­nente de magis­trală

Sis­temele conectate în rețea pot fi puse în funcțiune foarte ușor – compo­nen­tele de magis­trală BKS-NET au fost puse la punct exact în acest scop. O apăsare de tastă este de ajuns, deoarece con­figurarea partici­panților la magis­trală, de ex. adresarea prin magis­trală, se realizează automat.


X
Grupul de întreprinderi Gretsch-Unitas
Grupul de întreprinderi Gretsch-Unitas
Limba: englez
Impressionen von der Fensterbau 2018
Impressionen von der Fensterbau 2018