српски / srpski

Sis­temi za upra­vljanje objektima

Sis­temi za upra­vljanje objektima omogućuje efiksano i smis­leno međus­obno povezivanje različitih sis­tema i sis­tema iz područja bezbednosti, kom­u­nika­cije i medi­jske tehnike. Sis­temi za upra­vljanje objektima, nezavisno od pro­izvođača, Vam omogućuju povezivanje sa brojnim sis­temima, čime se Vašim klijentima nudi visok stepen slobode pri odlučivanju, flek­si­bil­nosti i zaštiti investicije.

Sis­temi za upra­vljanje objektima GEMOS­

Preko 400 interfejsa i preko 500 pos­tavljenih sis­tema: sa GEMOSOM kao vodećim pro­izvodom na tržištu i u tehno­logiji dobijate sistem za upra­vljanje objektima koji inte­griše sve tehničke uređaje na cen­tralnu površinu kojom se jedno­s­tavno upra­vlja.


X
Preuzimanja
Grupacija preduzeća Gretsch-Unitas
Grupacija preduzeća Gretsch-Unitas
Jezik: енглески
Impressionen von der Fensterbau 2018
Impressionen von der Fensterbau 2018
Naziv Veličina datoteke Preuzimanje
Mi stvaramo tehnologiju za Vas 8,0 MB Preuzimanje
Proizvodni program 6,4 MB Preuzimanje

Weitere Informationen zu unseren Gebäudema­nag­ment­sys­temen finden Sie unter:

www.ela-soft.com