Die mit Ihrem Login erreichbaren Dienste finden Sie ab sofort unter

service.g-u.com

Registrieren

Sie möchten einen unserer Dienste nutzen? Bitte registrieren Sie sich unter

service.g-u.com

Impressum

Gesamt­ver­antwort­lich
GU-Slovensko s.r.o.
Dolné Hony 24
Priemy­selný park Nitra - Sever

Tel.:    +421 37 28525-00
Fax:    +421 37 28525-99
E-Mail: office(at)g-u.sk

Geschäfts­führer: Julius von Resch, Radoslav Kmec

Zapísaný v OR OS Bra­tislava I, Oddiel: Sro, Vl.č.: 22248/B

Kon­takt­­daten des Daten­­schutz­be­auf­­tragten:
Daten­­schutz­be­auf­­tragter
Gret­sch­-Unitas GmbH Baubeschläge
Johann-Maus-Str. 3
D-71254 Ditzingen
Telefon +49 7156 301-660
Telefax +49 7156 301-77660
datenschutz@g-u.de

Vylúčenie zodpove­dnosti

V zmysle platných zákonných pred­pisov je za obsah stránok zodpovedná:
GU-Slovensko s.r.o.

GU-Slovensko s.r.o., výslovne preh­lasuje, že cudzie inter­ne­tové stránky, ktoré pri­amymi alebo nepri­amymi odkazmi súvisiacimi s webovými stránkami Gretsch­-Unitas, vo chvíli vzniku týchto odkazov nemali v obsahu nič, čo by bolo nelegálne alebo pro­ti­právne.

GU-Slovensko s.r.o. nemá žiadny vplyv na aktuálne ani budúce zmeny obsahu takýchto odkazov. Týmto sa teda dištancuje výslovne od celého obsahu všetkých odkazových stránok, k jeho zmene prišlo až po vzniku odkazových väzieb.

Za nelegálne, chybné alebo neúplne obsahy a hlavne za škody, ktoré vzniknú použitím alebo nepoužitím takto poskyt­nutých informácií, ručí výhr­adne poskytovateľ stránky, na ktorú bolo odkazované. Zásadne nedochádza využitím webových stránok Gretsch­-Unitas k poskytovaniu a/alebo ukladaniu osobných údajov.