Automatické dverové sys­témy

Teší nás, že sa zaujímate o našu obsiahlu ponuku automatických dverí a pres­klených posuvných stien pre takmer všetky oblasti použ­itia. Dôvod, pre ktorý ste sa tiež rozhodli – podporíme Vás naším známym kompletným servisom: Od výkresov špeci­fických podľa prís­lušného pro­jektu cez montáž a uve­denie do prevádzky až po celoplošnú servisnú sieť.

Navštívte našu špecializovanú stránku www.automatickedvere.com

Posuvné dvere

Popri našich osve­dčených dverách Vám ponúkame verzie pre vysoké hmotnosti krídel až do 200 kg, tele­s­ko­pické vari­anty ako aj oblúkové a uhlové posuvné dvere. Všetky sa otvárajú nielen rýchlo ale aj spoľahlivo.

Pohony otváravých dverí

Ak chcete automatické otváravé dvere, ste tu správne. S našimi pohonmi otváravých dverí automa­tizujete vonkajšie, vnú­torné alebo pro­tipožiarne a dymo­tesné dvere. Montáž bez použ­itia batérie je tak možná všade.

Karuselové dvere

Podľa Vašich individuálnych prianí Vám vyrobíme optimálne karuselové dvere: Často žiad­anými sú ručné alebo automatické karuselové dvere s hliníkovou konštrukciou s jemnými rámami, pri rep­rezentatívnych vstupoch celo­pres­klená verzia a pri frekven­tovanom prechode osôb veľkoka­pacitné karuselové dvere.

Rozjedno­co­vanie osôb

Regulovanie prístupu do firemnej budovy alebo usmerňovanie veľkého množstva ľudí do uspo­riad­aných dráh: GU Automatic ponúka pre každú pot­rebu vhodné a opticky príjemné riešenie.

Pres­klené posuvné steny

S našimi pres­klenými posuvnými stenami dosiahnete trans­parentnosť a oddelenie zároveň. Tak ručne posúva­teľné ako aj motoricky poháňané prvky Vám ponúkajú všetky možnosti.


X
Na stiahnutie
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Podniková skupina
Gretsch-Unitas
Podniková skupina <br />Gretsch-Unitas
Jazyk: angličtina
Označenie Veľkosť súboru Načí­tanie
Automatické vstupné systémy 2,3 MB Načítanie
DTN 80 - Pohon otváravých dverí 12-18 1,9 MB Načítanie
Compleet programma: schuifdeuren, draaideuraandrijvingen, carrouseldeuren, glazen schuifwanden 9,9 MB Načítanie
Karuselové dvere Bezpečnostné karuselové dvere 1,6 MB Načítanie
Predajný sortiment 6,4 MB Načítanie
Pohon posuvných dverí GS-100 1,2 MB Načítanie