Dverová tech­nika

Pre komfortné a bezpečné funkcie dverí Vám pod­niková sku­pina GU-Gruppe ponúka všetko pre zabezpečenie hladkej funkčnej súhry: Veľký výber pro­duktov, technické inovácie, vysokú kvalitu a rozsiahly servis. K tomu patrí samozrejme aj odborná por­adenská činnosť – pri ťažkých úlohách stačí jeden tele­fo­nický hovor a môžete sa oprieť o našu podporu.

Zadlabávacie zámky

Od panikových zámkov pre únikové dvere podľa normy EN 179 / EN 1125 až po jedno­duché zadlabávací zámok podľa normy DIN 18251: Tu dosta­nete správny zámok prakticky pre každú aplikáciu.

Viacnás­obné uzamykania

Viacnás­obné uzamykania GU pre viacnás­obnú bezpečnosť! Je to tak jedno­duché, ak by ste chceli na vonkajšie a fasádne dvere nai­nš­talovať "bezpečnosť": Nezáleží na tom, či dvere z dreva, ocele, hliníka alebo plastu – s viacnás­obnými uzamyka­niami SECURY obdržíte individuálny, s riešením Vášho vstupu zosú­la­dený bezpečnostný systém.

Uzamykacie sys­témy

Nezávisle od toho, či plánujete moderný uzamykací systém alebo chcete zabezpečiť samo­statné dvere, uzamykacie sys­témy BKS sa hodia vždy. Mecha­nické, mecha­tro­nické alebo elek­tro­nické cylindrické vložky, prípadne ich kombinácia v rámci jedného zariadenia poskytujú individuálne, eko­no­mické a komfortné riešenia.

Dverové kovania

Pre Vaše dvere z dreva, ocele, hliníka alebo plastu obdržíte množstvo dver­ových kľučiek, dver­ových madiel a tlačných madiel. Tiež pre únikové dvere, prípadne ako ochranné kovania pre bytové vchodové dvere a objektové dvere.

Zatvárač dverí

So zatváračmi dverí GU máte všetky možnosti otvorené – vďaka rôznym možnos­tiam nas­tavenia a veľkos­tiam uzatváracej sily. Náj­dete tu tiež are­tačné zariadenia, ktoré Vaše dvere držia otvorené a iba v prípade požiaru sa samočinne zatvoria.

Elek­trický otvárač dverí

Pri sérii elek­trických otváračov dverí spo­ločnosti GU môžete s nie­koľkými konštrukčnými dielmi vytvárať všetky vyhotovenia bežné na trhu. Hodia sa takmer ku každému pro­filovému sys­tému – dokonca bez frézovania na pro­filovej hrane.

Sys­témové riešenia únikových dverí

Hľadáte systém únikových dverí, kto­rého kompo­nenty sú navzájom zosú­la­dené, ľahko mon­tova­teľné a jedno­ducho sprevádzkova­teľné? Vitajte u pod­nikovej sku­piny GU-Gruppe a prezrite si ponuku našich panikových zámkov, ovládaní únikových dverí, elek­trických blokovaní ako aj posuvných dverí pre únikové cesty.

Sys­témy kontroly prístupu

Či už rozjedno­co­vanie osôb na nejakých dverách alebo kontrola prístupu pre veľké objekty so stovkami dverí: S nástrojmi GU-BKS access, GEMOS­ access alebo GEMOS­ access compact ste vybavený najlepším spôsobom.

Prís­lušenstvo stave­bných kovaní

Od automatických dver­ových tes­není až po zasklievaciu tech­niku, od stave­bnej chémie až po dverové pánty: Tu náj­dete vysokokvalitné pro­dukty pre stavbu a montáž dverí a dver­ových kovaní.

Dverné závesy

Zásadným prvkom designu dverí je ich konštrukcia a druh zvoleného dver­ného závesu. GU ponúka riešenia sia­hajúce od skrytých až po valče­kové závesy s rôznymi povrchovými úpravami.

Dverové prahy

Tým uše­tríte pri domových a vstupných dverách riadne množstvo vyku­rovacej energie: Tepelne oddelené dverové prahy pre novo­s­tavbu a renováciu a takmer každý pro­filový systém.


X
Na stiahnutie
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Podniková skupina
Gretsch-Unitas
Podniková skupina <br />Gretsch-Unitas
Jazyk: angličtina
Označenie Veľkosť súboru Načí­tanie
Predajný sortiment 6,4 MB Načítanie
Označenie Veľkosť súboru Načí­tanie
Poster door closeres VTS 73x 141,6 KB Načítanie
Označenie Veľkosť súboru Načí­tanie
Program zapiral vrat za standardne rešitve 04-18 6,6 MB Načítanie