Viacnás­obné uzamykania

Pre dvere z pro­filov z hliníka alebo z plastu

Viacnás­obné uzamykania GU pre dvere z pro­filov z hliníka alebo plastu sú presne pris­pôsobené požiadavkám týchto dver­ových sys­témov: So špeciálnymi zámkovými rieše­niami, malými osovými rozpä­tiami a pris­pôsobenými výškami kľučiek pre úzke pro­fily dverí z pro­filov z hliníka alebo z PVC. U pod­nikovej sku­piny GU náj­dete individuálne riešenia pre celú šírku aplikácií – od domových dverí s ručným uzamykaním až po ohňovzdorné dvere podzemných garáží s panikovou funkciou.

Samouz­amykacie uzáverové sys­témy

Spojte bezpečnosť a komfort! Samouz­amykacie uzáverové sys­témy pod­nikovej sku­piny GU nahrádzajú ručné zatvorenie hlavného závo­r­ového zámku kľúčom. Nezáleží na tom, či v pro­tipožiarnej, panikovej alebo súkromnej oblasti bývania: Sys­témy GU Vám ponúkajú komfortné riešenie pre každú oblasť použ­itia.

Ručne uzamykané uzáverové sys­témy

Zvýšte bezpečnosť s ručne uzamykanými uzáver­ovými sys­témami pod­nikovej sku­piny GU: Ponúkame Vám širokú paletu ručných riešení pre najrôznejšie požiadavky, ako ochrana proti vlámaniu, pro­tipožiarna ochrana alebo tesnosť.


X
Na stiahnutie
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Podniková skupina
Gretsch-Unitas
Podniková skupina <br />Gretsch-Unitas
Jazyk: angličtina
Označenie Veľkosť súboru Načí­tanie
Predajný sortiment 6,4 MB Načítanie