Služby, ktoré sú prístupné pod Vaším prihlásením sa, nájdete ihneď na internetovej adrese

service.g-u.com

Registrovať

Chceli by ste využívať naše služby? Registrujte sa, prosím, na internetovej adrese

service.g-u.com

Informácie z tlače

Vitajte v sek­tore tlače pod­nikovej sku­piny GU-Gruppe

Na tomto mieste náj­dete aktuálne informácie z tlače týkajúce sa našej pod­nikovej sku­piny, jej pro­duktov a služieb a účas­tiach na veľt­rhoch.

Neza­budnite prosím:
Obrázkový mate­riál pre jednot­livé správy Vám veľmi radi zašleme na požiadanie. Jedno­ducho nám napíšte email na pres­se@g-u.de.

Všetky poskyt­nuté údaje zostávajú vo vlastníctve pod­nikovej sku­piny
Gretsch­-Unitas.

V tejto oblasti nie je momentálne žiadny výrobok. Navštívte nás, prosím, ešte raz neskôr.


X
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Podniková skupina
Gretsch-Unitas
Podniková skupina <br />Gretsch-Unitas
Jazyk: angličtina
Kontakt na tlač:

GU Slovensko, s.r.o.
Dolné Hony 24
Priemyselný park Nitra - Sever
95141 Lužianky
Telefón: +421 37 28525-00
Telefax: +421 37 28525-99
E-mail:   office(at)g-u.sk