Kullanıcı adınızla ulaşabileceğiniz hizmetleri artık service.g-u.com adresinde bulabilirsiniz

service.g-u.com

Kayıt ol

Hizmetlerimizden birini kullanmak mı istiyorsunuz? Lütfen service.g-u.com adresinden kaydolun

service.g-u.com

GEMOS­ bina yönetim sis­temi

Diğer sis­tem­lerden farklı olarak GEMOS­, üreticiye özel kurul­umlar için grafik kullanıcı arayüzü for­munda bir portföy sağlayıcısı değildir, 400'den fazla arayüz ent­e­grasyonlu tamamen bağımsız bir sis­temdir. Bu sayede GEMOS­ ile farklı sistem ve kurul­um­ları kontrol ede­bilir, görüntü­l­eyebilir ve değer­lendirebilirsiniz - bir kullanıcı arayüzü ile ve üreticiden bağımsız olarak.

Sis­temin üst düzey ölçek­lenebilir­liği sayes­inde, Light (Hafif), Stan­dard (Standart) ve Pro­fes­sionell (Pro­fe­s­yonel) çeşitler mevcuttur, bu sayede küçük, orta ölçekli ve büyük pro­jeler için uygun çözümler önerebilirsiniz.

GEMOS­ nedir?

GEMOS­ farklı güvenlik, ile­tişim ve medya tekno­lojisi sis­tem­lerini bir arayüz aracılığıyla kontrol ede­bil­menizi ve görüntü­l­eyebil­menizi sağlar.

Don­anım bileşenleri

GEMOS­ 19 inç geniş don­anım pro­gramından sun­ulan kompo­nentler, tam ve sabit bir modüler sistem oluşturmak için önceden hazır­lanmış kablolar vası­tasıyla bağlanmıştır. Kurulum, oldukça kolay Plug & Play (Tak ve Çalıştır) şeklindedir.

Sektörel çözümler

Her sektörün talepleri ve süreçleri farklıdır. GEMOS­ çok amaçlı alanlar, lojistik firmaları, cezaevleri ve bilgi işlem merkezleri için mükemmel çözümler sunar.


X
İndirmeler
Fascination of Lift&Slide – reinvented by the inventor
Fascination of Lift&Slide – reinvented by the inventor
GU-SECURY Automatic-DR
GU-SECURY Automatic-DR
İmaj filmi Gretsch-Unitas Şirketler Grubu
İmaj filmi Gretsch-Unitas Şirketler Grubu
Dil: Türkçe
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019