Kullanıcı adınızla ulaşabileceğiniz hizmetleri artık service.g-u.com adresinde bulabilirsiniz

service.g-u.com

Kayıt ol

Hizmetlerimizden birini kullanmak mı istiyorsunuz? Lütfen service.g-u.com adresinden kaydolun

service.g-u.com

GEMOS­ bina yönetim sis­temi

Esnek, etkili, üreticiden bağımsız

GEMOS performans özellikleri
 
 

500'den fazla kurulum ve 400'den fazla özel arayüze sahip Almanya'da pazar lideri bina yönetim sis­temimize hoş geldiniz. GEMOS­'un modüler tas­arımı sayes­inde tek-ist­asyonlu sis­tem­lerden şirket çapında geniş çok-ist­asyonlu sis­tem­lere kadar çok çeşitli uygulama çözüm­leri sunmaktayız.

GEMOS­ bina yönetim sis­temi özellik­leri ve avantajları:

   

 • Üreticiden bağımsız: Farklı üretici sis­tem­lerini ent­egre etmek mümkündür
 • Web tab­anlı: Özel bir kullanıcı arayüzü oluşturmak mümkündür
 • Üst düzey bulun­ulurluk: Ağ, sunucu, veri tabanı vb. için denetleme kons­eptleri
 • Spor alanları, lojistik şirketleri, cezaevleri ve bilgi işlem merkezleri için sektöre özel çözümler
 • CAD direk akt­arma fons­kiyonu orjinal çizim formatındaki zemin planlarının kaydedil­mesini sağlar
 • Üst düzey ölçek­lenebilirlik özelliği, üç sistem kon­figüra­syon seviyesine imkan tanır: Light (Hafif), Stan­dard (Standart) ve Pro­fes­sionell (Pro­fe­s­yonel)
 • Yazılım, don­anım ve modüler sistem tas­arımına sahip lis­anslar
 •  

Sis­teme genel bakış:

   

 • Modüler tas­arım: tek-ist­asyonlu sis­tem­lerden şirket çapında geniş çok-ist­asyonlu sis­tem­lere kadar farklı çözümler
 • Bir bin­adaki her iş kolunun kendine özel talepleri vardır, bu yüzden kullanıcılar geniş ve spe­sifik bilgilere sahip olmalıdır: GEMOS­ bütün iş kollarının bilgilerini anlar ve ter­cüme eder, bütün bilgileri bir kullanıcı arayüzünde toplar ve farklı iş kollarının durum sinyallerini tek bir merkezi noktada birleştirir.
 • Denetleme kons­eptleri iş ist­asyonlarına, ağa, sun­u­cuya ve kullanıcı arayüzüne uygulanabilir
 •  

 

n  Yangın alarm sis­tem­leri

n  Hırsızlık ve saldırı alarm sis­tem­leri

n  Video­ görüntüleme sis­tem­leri

n  Giriş kontrol sis­tem­leri

n  Yangın sön­dürme ve RWA sis­tem­leri

n  Acil çıkış kapısı ve geçiş kapısı kontro­lörleri

n  Haber­leşme sis­tem­leri

n  Elek­trikli hoparlör sis­tem­leri

n  Telefon sis­tem­leri (TK) (Voice over IP)

n  Bina kontrol sis­temi

n  Acil çağrı sis­tem­leri (PNA)
n  Radyo frekans sis­tem­leri

n  Medya tekno­lojisi (Audio, Video­, kumanda sis­tem­leri)
n  Teh­like alarm sis­tem­leri, hata raporu sis­tem­leri, alarm sis­tem­leri

n  SNMP üzerinden IT don­anımı
n  Asansör kontrol sis­tem­leri
n  Meka­t­ronik kilitleme sis­tem­leri
n  Hava ist­asyonları

 

Arayüz yönetimi:

   

 • GEMOS­ üreticiden bağımsız olarak çeşitli medya, ile­tişim ve güvenlik sis­tem­lerini yönet­menizi sağlar. Sis­temin fiziksel bağlantısı basit bir kontak, bir seri ara yüzü veya TCP/IP ile gerçekleşti­rilir. Veri bağlantısı bağımsız özel arayüzlerle veya OPC, BACnet, LON ya da EIB gibi standart veri yolları ile yapılır.

  Şimdiye kadar uygulanan adap­t­asyonlar:

    

  • Yangın alarm sis­tem­leri
  • Hırsızlık ve saldırı alarm sis­tem­leri
  • Video­ görüntüleme sis­tem­leri
  • Giriş kontrol sis­tem­leri
  • Yangın sön­dürme ve RWA sis­tem­leri
  • Acil çıkış kapısı ve geçiş kapısı kontro­lörleri
  • Haber­leşme sis­tem­leri
  • Elek­trikli hoparlör sis­tem­leri
  • Telefon sis­tem­leri (TK) (Voice over IP)
  • Bina kontrol sis­temi
  • Acil çağrı sis­tem­leri (PNA)
  • Radyo frekans sis­tem­leri
  • Medya tekno­lojisi (Audio, Video­, kumanda sis­tem­leri)
  • Teh­like alarm sis­tem­leri, hata raporu sis­tem­leri, alarm sis­tem­leri
  • SNMP üzerinden IT don­anımı
  • Asansör kontrol sis­tem­leri
  • Meka­t­ronik kilitleme sis­tem­leri
  • Hava ist­asyonları
  •  

 •  


X
İndirmeler
Fascination of Lift&Slide – reinvented by the inventor
Fascination of Lift&Slide – reinvented by the inventor
GU-SECURY Automatic-DR
GU-SECURY Automatic-DR
İmaj filmi Gretsch-Unitas Şirketler Grubu
İmaj filmi Gretsch-Unitas Şirketler Grubu
Dil: Türkçe
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019