Sektörel çözümler

Her sektörün talepleri ve süreçleri farklıdır. GEMOS­ cezaevleri, bilgi işlem merkezleri, çok amaçlı alanlar ve lojistik şirketleri için özel çözümler sunar.

Cezaevleri için

GEMOS­ JVA çözümü özel olarak cezaevi yönetim şekline uygun olarak tas­ar­lanmıştır. Sistem, mahkum bilgisine, dış ve iç çevrenin görüntül­en­me­sine ve haber­leşmeye odak­lanmıştır.

Bilgi işlem merkezleri için

GEMOS­ Data­cen­ter­Control, modern ve güvenli bilgi işlem merkezler­inin ihtiyaçları için özel olarak gelişti­rilmiştir. Fiziksel güvenlik, don­anım mevcudiyeti ve sıcaklık merkezi olarak kontrol edilir ve yöne­tilir.

Spor tesis­leri için

Stady­umlar ve çok amaçlı alanlar için Are­naControl GEMOS­ modülünü seçebilirsiniz. Yüksek bul­unabilir­liğe sahip IT ve tele­ko­mi­nikasyon yapısı sayes­inde sistem, güvenliği ve ort­amın medya tekno­loji teçhiz­atını kontrol eder.

Lojistik şirketleri için

Lojistik alanında faaliyet göste­riyor­sanız, sektörünüz için özel bir çözüm olarak geliştirdiğimiz GEMOS­ LogisticsControl ilginizi çekecek. Bu modül kabul ve girişten, çıkış ve kontrole kadar bütün pro­ses­leri yönetir.


X
İndirmeler
Fascination of Lift&Slide – reinvented by the inventor
Fascination of Lift&Slide – reinvented by the inventor
GU-SECURY Automatic-DR
GU-SECURY Automatic-DR
İmaj filmi Gretsch-Unitas Şirketler Grubu
İmaj filmi Gretsch-Unitas Şirketler Grubu
Dil: Türkçe
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019