GEMOS­ bina yönetim sis­temi

Are­naControl sektörel çözüm

Spor alanları ve çok amaçlı alanların planlayıcısı ve sağlayıcısı olarak teknik bina ekipm­anlarına oldukça fazla ihtiyaç duyarsınız. Yüksek bul­unabilir­likte IT ve tele­ko­münikasyon yapısı ve gelişmiş güvenlik tekno­lojisinin yanısıra, hoparlör ve skorbord gibi tekno­lojik ekipm­anlar da ziyaretçi kabulü için büyük önem taşır.

GEMOS­ Are­naControl, hoparlör ve ses sis­tem­leri, skorbord, TV setleri veya IT ve tele­ko­münikasyon uygula­maları gibi bütün ilgili kompo­nentleri kontrol eder. Olaya bağlı ihtiyaçları ayırmak amacıyla, sistem size ayrı iş ist­asyonları için önceden tanım­lanmış sena­ryolar ve kullanıcı arayüzleri önerir. Esnek yazılım tab­anlı network bağlantısı sayes­inde, GEMOS­ Are­naControl bu sektörün bütün ihtiyaçları için ideal bir plat­formdur.


X
İndirmeler
İmaj filmi Gretsch-Unitas Şirketler Grubu
İmaj filmi Gretsch-Unitas Şirketler Grubu
Dil: Türkçe
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019