GEMOS­ bina yönetim sis­temi

Cezaevleri için sektörel çözüm

Cezaevler­inin ihtiyaç ve taleplerini karşılamak için, özel bir bina yönetim sis­temine ihti­yacınız vardır - örneğin GEMOS­ JVA. Cezaevi yönetiminin ihtiyaçlarına mükemmel bir şekilde uyar­lanan bu sistem, mahkum bilgileri, iç ve dış çevrenin görüntül­en­mesi ve haber­leşme gibi konulara odak­lanmıştır.

Per­formans özellik­leri:

   

 • BASIS-Web'i GEMOS­'a uygulama ve bağlama
 • Tutuklu bilgiler­inin görüntül­en­mesi
 • Giriş kontrolünün yöne­tilen yollar için akıllı kapı kontrolü ile ent­e­grasyonu
 • Elek­tronik kilitleme sis­tem­ler­inin ent­e­grasyonu
 • Per­sonel acil çağrı sis­tem­ler­inin yer­leşim fonksiyonu ve zemin planındaki yer saptama ile ent­e­grasyonu
 • Mahk­umlar için telefon seçenek­ler­inin kontrolü
 • Duvar ve çitler için video­ sis­tem­leri ile bağlantılı güvenlik sis­tem­leri
 • Çalışma ist­asyonlarına, per­sonele veya zamana ve duruma bağlı olarak görev ata­malarına alarm ile­til­mesi
 • Gardiyan denetimi
 •  


X
İndirmeler
İmaj filmi Gretsch-Unitas Şirketler Grubu
İmaj filmi Gretsch-Unitas Şirketler Grubu
Dil: Türkçe
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019