Kullanıcı adınızla ulaşabileceğiniz hizmetleri artık service.g-u.com adresinde bulabilirsiniz

service.g-u.com

Kayıt ol

Hizmetlerimizden birini kullanmak mı istiyorsunuz? Lütfen service.g-u.com adresinden kaydolun

service.g-u.com

Telif Hakkı

Web analizi hizmeti Google Analytics

Bu web sites­inde, Google Inc'in bir web analiz hizmeti olan Google Analytics kullanılmıştır. („Goo­gle“). Google Analytics ile, bilgisa­yarınızda sak­lanan ve web sitesini kullanma şekli­nizin analiz edil­mesini sağlayan metin dosyaları olan "çerezler" kullanılır. Çerezin, bu web sitesini kullanma şekliniz hakkında oluşturduğu bilgiler norm­alde Google'ın ABD'deki bir sun­u­cusuna akt­arılır ve orada sak­lanır.

Bu web say­fasında IP anon­im­leştirme özelliği etkinleşti­rildiğinde ise, IP adres­iniz Avrupa Bir­liği ülkelerinde veya Avrupa Eko­nomik Bölgesi sözleş­me­sine taraf diğer ülkel­erde önce Google tarafından kıs­altılır. Tam IP adres­iniz ancak istisna dur­um­larında Google tarafından ABD'deki bir sun­u­cuya akt­arılır ve orada kıs­altılır. IP anon­im­leştirme özelliği bu web sites­inde etkindir. Google, bu bilgileri, bu web sites­inin işlet­me­cisi adına, web sitesini kullanma şekli­nizi değer­lendirmek, web sitesi faaliyetleri hakkında raporlar oluşturmak ve web sites­inin işlet­me­cisine karşı web sites­inin kullanıl­ması ve İnternet kullanımı ile bağlantılı diğer hizmetleri sunmak için kulla­nacaktır.

Google Analytics için tarayıcınız tarafından akt­arılan IP adres­iniz, Google tarafından diğer ver­i­lerle bir­likte tutulmaz. Çerezlerin kaydedil­mesini, tarayıcı yazılımınızdaki ilgili ayardan engel­leyebilirsiniz, ancak bu dur­umda bu web sites­inin tüm işlevlerini tam kap­samlı olarak kulla­namayabil­e­ceğinizi hatır­l­atmak isteriz. Bunun dışında, çerezin oluşturduğu ve (IP adres­iniz de dahil) web sitenizi kullanma şekli­nizle bağlantılı ver­i­lerin Google'da kaydedil­mesini ve bu ver­i­lerin Google tarafından işlen­mesini engel­lemek için, aşağıdaki bağlantıdan tarayıcı eklen­tisini indirip kurabilirsiniz:

tools.google.com/dlpage/gaoptout

Bu web sites­inde gele­cekte Google Analytics tarafından kayıt yapıl­masını önlemek için, tarayıcı eklen­tisine alter­natif olarak veya mobil cihaz­lardaki tarayıcılarda lütfen
Google Analytics vazgeçme çerezini belir­leyin bağlantısını tıklatın (vazgeçme ancak tarayıcıda ve bu etki alanı için çalışır). Bu sırada cihazınıza bir vazgeçme çerezi kaydedilir. Bu tarayıcıdaki çerezler­inizi sildiğinizde, bu bağlantıyı tekrar tıkl­atmanız gerekir.

Her­hangi bir Hiper­link Kullanımı

Bu web sitesine ulaşabilmek için girilen başka bir web sites­inin veya bu web sites­inden girilen başka bir web sites­inin içe­riğinden GU Yapı Elem­anları San. ve Tic. A.Ş. sor­umlu olma­yacaktır.