Kullanıcı adınızla ulaşabileceğiniz hizmetleri artık service.g-u.com adresinde bulabilirsiniz

service.g-u.com

Kayıt ol

Hizmetlerimizden birini kullanmak mı istiyorsunuz? Lütfen service.g-u.com adresinden kaydolun

service.g-u.com

Gretsch­-Unitas Şirketler Grubu

Gretsch­-Unitas Şirketler Grubu'nun bünyes­inde 35 ülkede 50'nin üstünde üretim ve satış şirketi bulunmakt­adır. Grup, GU (yapı don­anım­ları), BKS (kilitler, kilitleme sis­tem­leri) ve FERCO (yapı don­anım­ları) gibi uluslara­rası lider markaların yanı sıra "Sis­temik bir şekilde bir adım ile­ride" prensi­bini sunmakt­adır.

Pen­cere ve kapı don­anım­ları, otomatik giriş sis­tem­leri ve bina yönetim sis­tem­leri alanında sor­unsuz bir şekilde kombine edilebilen yak­laşık 30.000 ürünün ima­latı ve satışı yapılmakt­adır. GU Grubu, yak­laşık 3.700 çalışan ve 100 yılı aşkın bir gelenek ile sadece mün­ferit ürünler değil, büyük pro­jeler için bireysel çözümler de geliştirmek­tedir. Mimarlar, planlayıcılar ve barel üreticileri ile işbir­liği içe­ris­inde modern mimari ve yenilikçi tekno­lojiler uyumlu bir şekilde bir araya geti­rilmek­tedir.

1907 yılında Viktor Gretsch­ tarafından kurulan aile şirketi, bugün kardeş olan Julius ve Michael von Resch tarafından yöne­tilmek­tedir.

Dünya çapında mevcudiyet

GU Grubu'nun 50 üretim ve satış şirketi, dünya çapında 35 ülkeye yayılmış dur­umdadır. Ayrıntılı ile­tişim bilgileri ile bir­likte tek tek şirketlere aşağıdaki sayfadan ulaşabilirsiniz.

Rakamlar, ver­iler, bilgiler

Bu bölümde Gretsch­-Unitas Şirketler Grubu ile ilgili bütün önemli rakam­ları, ver­i­leri ve bilgileri bir bakışta görebilirsiniz.

Geçmiş

Bu bölümde bir asırlık heye­c­anlı şirket tarihimizin en önemli anlarını bulabilirsiniz.


X
Fascination of Lift&Slide – reinvented by the inventor
Fascination of Lift&Slide – reinvented by the inventor
GU-SECURY Automatic-DR
GU-SECURY Automatic-DR
İmaj filmi Gretsch-Unitas Şirketler Grubu
İmaj filmi Gretsch-Unitas Şirketler Grubu
Dil: Türkçe
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019