Kullanıcı adınızla ulaşabileceğiniz hizmetleri artık service.g-u.com adresinde bulabilirsiniz

service.g-u.com

Kayıt ol

Hizmetlerimizden birini kullanmak mı istiyorsunuz? Lütfen service.g-u.com adresinden kaydolun

service.g-u.com

Geçmiş

100 yılı aşkın süredir yenilikçi

GU Geçmişi – Kişiler (soldan sağa): Hansy Maus, Johann Maus, Viktor Gretsch­GU Geçmişi – Stuttgart-Feuerbach'ta ilk şirket binasıGU Geçmişi – Atölye – Pen­cere makasları, küçük don­anım ve iple kumanda edilen yüksek kanat don­anım­larının üretimiGU Geçmişi – Ürün gelişiminde önemli bir kilo­metre taşı: Sürme kapı don­anım­larıGU-Geçmişi – Planlayıcılar ve inşaat sahipleri için yol göste­rici: 'Der mo­der­ne Architekt' (Modern Mimar) ürün kataloğu (yakl. 1930)BKS Geçmişi – Boyama, yakl. 1910BKS Geçmişi – Anaht­ar­cılık, yakl. 1910BKS Geçmişi – Basım, yakl. 1910BKS Geçmişi – Ürün geçmişi

Yaratıcı müh­endis Viktor Gretsch­ 1907 yılında iple kumanda edilen yüksek kanat don­anımı, pen­cere makasları ve küçük don­anımlar üret­meye baş­ladı. Üç yıl sonra işadamı Johann Maus'u ortak ve yönetici olarak şirkete dahil etti. Bay Maus'un tor­unları  Julius Maus von Resch ve Hans Maus, şirketi uluslara­rası bir şirket konu­muna getirdi. Bugün Grestch-Unitas grubu üçüncü nes­ilden Julius ve Michael von Resch kardeşler tarafından yöne­tilmek­tedir. Şirket, yirmilerde ve otuz­larda 120'nin üstünde patent geliştirdi ve başarılı ürünlerini Avrupa çapında sattı. Zor bir dön­emin ardından şirket yen­iden oluştu­ruldu ve ardından şirketin merkezi Stuttgart'tan Ditzingen'e taşındı. Yetmişli yılların ortasında firma, önce en büyük Fransız yapı don­anım­ları üreticisi FERCO'yu ve daha sonra lider kilit markası BKS'yi kendi bünyesine dahil etmes­inin ve kendi hizmet kuruluşlarını kurmaya başla­masının ardından bir grup olarak büyütüldü. Bunun sonu­cunda pen­cere, kapı, giriş sis­tem­leri ve bina yönetimi alanında yüksek kali­teli, uyumlu ürünler ve hizmetler sunan, büyük başarılar ser­gi­leyen bir grup oluşmuştur.

Zaman içe­ris­inde şirketler grubu

1903    Boge & Kasten şirketi kuruldu, Solingen (BKS)

1907    Viktor Gretsch­, Hermann Gretsch­ GmbH ve UNITAS'a kurdu
            Metal ürün fabrikası

1910    Johann Maus, ortak ve yönetici oldu

1924    Gretsch­-Unitas, sürme kapı don­anım­ları için patent aldı

1938    BKS, bugün hala yaygın olarak kullanılan yuvarlak bareli geliştirdi

1975    Gretsch­-Unitas, en büyük Fransız yapı don­anım­ları üreticisi olan FERCO'dan
            hisse aldı

1979    GU-SECURY çok nokt­adan kilit gelişti­rildi

1981    Veri işleme ope­r­asyonları için AGENA GmbH kuruldu

1983    Grup, en çok tanınan Alman kilit, kapı kapatıcısı, kilitleme sis­temi ve panik kilit
            üreticisi BKS'yi bünyesine kattı

2000    Başarılı bina yönetim yazılımı GEMOS­'un gelişti­ricisi
            ela-soft dev­ralındı

2001    ATS GmbH (otomatik giriş sis­tem­leri) ve
            Tür + Tor Service GmbH & Co. KG; bugün: GU Automatic GmbH ve
            GU Service GmbH & Co. KG şirket bünyesine katıldı

2001    Gretsch­-Unitas Logistik GmbH kuruldu

2003    Geleneğe sahip bir marka: 100 yıl BKS GmbH

2006    BKS "Yüzyılın markası" seçildi

2007    Geleneğe sahip bir marka: 100 yıl Gretsch­-Unitas GmbH Baubeschläge


X
Fascination of Lift&Slide – reinvented by the inventor
Fascination of Lift&Slide – reinvented by the inventor
GU-SECURY Automatic-DR
GU-SECURY Automatic-DR
İmaj filmi Gretsch-Unitas Şirketler Grubu
İmaj filmi Gretsch-Unitas Şirketler Grubu
Dil: Türkçe
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019