Acil çıkış kapısı güvenliği

Bazı acil çıkış kapılarının iç taraftan kullanılma­masını fakat acil bir dur­umda açıl­masını mı istiyorsunuz? Çıkış kapısı kontrol üni­tesi ve elek­trikli kilitleme sis­temi ile bu ihti­yacınızı karşılarsınız. Acil bir dur­umda kapı her zaman butona basarak açılabilir.

Acil çıkış kontrol üniteleri

Kapının yanına monte edilen acil çıkış kapısı termi­nali, güvenli çıkışı sağlayan acil durum butonu içerir. Ent­egre kontrol üni­tesi kapının ağa bağlan­ması ve görüntül­en­mesini sağlayan bir çok fonksiyona sahiptir.

Acil çıkış kapısı kilitleme elem­anları

Burada EVP elek­trikli panik kilitler gibi yaratıcı kilitleme elem­anlarını bulabilirsiniz. Elbette ki, ürün pro­gramımız geleneksel acil çıkış kapısı açıcılarını ve tutucu mıkt­anısları da içermek­tedir.

Akse­suarlar

Panik çıkış kapısı sis­temi­nizi kap­samlı akse­suar­larla tamam­layabilirsiniz. Sekiz adede kadar akıllı giriş ve çıkış modülleri ile kapınızı genişle­tebilirsiniz - her biri ser­best bir şekilde kon­figüre edilebilir.


X
İndirmeler
Fascination of Lift&Slide – reinvented by the inventor
Fascination of Lift&Slide – reinvented by the inventor
GU-SECURY Automatic-DR
GU-SECURY Automatic-DR
İmaj filmi Gretsch-Unitas Şirketler Grubu
İmaj filmi Gretsch-Unitas Şirketler Grubu
Dil: Türkçe
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019