BKSremote BTC

Elek­tronik etkinleştirme imk­anları – tamamıyla kablosuz

Kapıların kablosuz bir şekilde elek­tronik olarak emniyete alın­ması için ürün yelpazesine telsiz EK sil­indi­rine veya telsiz EK kilidine sahip akıllı pilli kod tuş takımı kombi­n­asyonu eklenmiştir. Bu setler özellikle don­anım olarak sonradan eklemek için uygundur.

Ürün özellik­leri

  • Elek­trikli bir şekilde bağlanabilen etkinleştirme elem­anları telsiz EK sil­indiri ve kilidi, kablosuz bir şekilde pilli BTC kapı kontrolü üzerinden devreye alınır.
  • Kablo bağlantısına gerek yoktur: setlerin tüm bileşenleri pille çalışır ve mevcut don­anım­lara sonradan eklemek için idealdir
  • AES şifr­eleme sayes­inde güvenli telsiz akt­arımı
  • En fazla 8 haneli olan PIN kodu sayes­inde 1 ile 100 milyon arasında olan azami seviyede çeşit­lilik
  • Özel giriş kodu: 999 farklı PIN kodu pro­gram­lanabilir
  • İsteğe bağlı şebeke adaptörü ile işlet­imde ark­adan aydınl­atma

X
İndirmeler
Fascination of Lift&Slide – reinvented by the inventor
Fascination of Lift&Slide – reinvented by the inventor
GU-SECURY Automatic-DR
GU-SECURY Automatic-DR
İmaj filmi Gretsch-Unitas Şirketler Grubu
İmaj filmi Gretsch-Unitas Şirketler Grubu
Dil: Türkçe
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019

Tahmini tes­limat:

2. Çeyrek 2015