GEMOS­ access compact giriş kontrol sis­temi

Küçük ve orta ölçekli pro­jeler için ağ üzerinden bağlı giriş kontrol sis­temi

GEMOS­ access compact, özel olarak küçük ve orta büyüklükte uygula­malar için gelişti­rilmiştir. Yazılım, GEMOS­ access controller cihazına önceden kurulmuştur. Çevre biri­m­leri bağ­landıktan ve IP adres­leri girildikten sonra sis­temi hemen kullanabilirsiniz. Yükleme ve kullanım her türlü bilgisayar vası­tasıyla gerçekleşir. PC ve kontrolör GEMOS­ access sis­teminin web arayüzü üzerinden bağ­landığından, yazılım kurulu­muna gerek yoktur. GAC kontrolör ve hafızasında yer alan data, bilgisayar odasındaki veya kat dağıtım odasındaki bir kabin içe­ris­inde güvenli bir şekilde kor­unmuştur.

GEMOS­ access compact giriş kontrol sis­temi özellik­leri:

  • Az alan ihti­yacı 1HE
  • İlave bir yazılım gerekli değildir
  • Kolayca devreye alınır       
  • Yüksek güvenlik ve kullanılabilirlik
  • Tam sistem ver­siyonuna yükseltmek mümkündür
  • GEMOS­ bina yönetim sis­temine bağlanarak ilave fonksiyonlar ve görüntüleme mümkündür

Per­formans özellik­leri ve sistem sınır­ları

GEMOS­ access compact
Maks. GAC sayısı1
Maks. GAM sayısı32
Maks. GAM/veri yolu sayısıveri yolu okuyucuları ile 4
saat-veri okuyucuları ile 8
Maks. eşzam­anlı kullanıcı sayısı
(LAN başına)
2 (GAC'da veri girişi mümkün değildir)
Maks. kart sayısı200
Maks. kart/kişi sayısı4
Maks. PIN numa­rası/kişi sayısı4
Maks. kişi grubu sayısı32
Maks. kapı sayısı32
Maks. okuyucu grubu sayısı32
Maks. zaman dilimi sayısı10 (gün ve zaman dilimi başına maks. 4 zaman aralığı)
Maks. takvim sayısı1
Fonksiyon kayıt­larıEvet (maks. 16 önceden tanım­lanmış fonksiyon)
Sena­ryoya bağlı haklar (giriş seviyesi)Evet (sistem gen­e­linde maks. 16 senaryo)
Çift erişim engeli (zaman bakımından sınırlı)Evet
Din­amik haklarHayır
Hırsızlık alarm sis­temi etkinleştirme/devre dışı bırakmaEvet ( 2 alan)
Asansör kontrolüEvet (bir kapı lis­ansı/asansör ve kat)
Görüntüleme / zemin kat planıEvet

X
İndirmeler
Diğer bilgiler
Fascination of Lift&Slide – reinvented by the inventor
Fascination of Lift&Slide – reinvented by the inventor
GU-SECURY Automatic-DR
GU-SECURY Automatic-DR
İmaj filmi Gretsch-Unitas Şirketler Grubu
İmaj filmi Gretsch-Unitas Şirketler Grubu
Dil: Türkçe
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019