Ağ üzerinden bağlı GEMOS­ giriş kontrol sis­temi

GEMOS­ giriş kontrol sis­temi, bir kapı üzerindeki bütün elek­tronik kompo­nentleri ağa bağlayabilme imkanı sunar. Bu bağlantı sayes­inde bütün kapı dur­um­ları değer­lendi­rilir ve kompo­nentler kontrol edilebilir.

GEMOS­ nedir?

GEMOS­ sayes­inde birbirleri ile uyumlu farklı kompo­nentler içeren bir giriş kontrol sis­temine sahip olursunuz: kart okuyucusu, kapı don­anım­ları ve kapı modüllerinden kontrol üni­tesi ve sun­u­cuya kadar.

Don­anım bileşenleri

GEMOS­ giriş kontrol sis­temi don­anım­ları, ihtiyaçlarınızı karşılamak için oluştu­rabil­e­ceğiniz ve genişle­tebil­e­ceğiniz bir çok modüler bileşenden oluşmuştur.

Bağlantılar

GEMOS­ giriş kontrol sis­teminden daha büyük bağlanabilir­liğe sahip bir sistem bula­mazsınız. Çünkü pazarda lider olan GEMOS­ bina yönetim sis­temi ile aynı yazılım tab­anına sahiptir.


X
İndirmeler
Fascination of Lift&Slide – reinvented by the inventor
Fascination of Lift&Slide – reinvented by the inventor
GU-SECURY Automatic-DR
GU-SECURY Automatic-DR
İmaj filmi Gretsch-Unitas Şirketler Grubu
İmaj filmi Gretsch-Unitas Şirketler Grubu
Dil: Türkçe
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019