Gömme kilitler

Alümi­nyum veya PVC kapılar için

Bu BKS gömme kilitler özellikle alümi­nyum ve PVC dar tip kapıların ihtiyaçlarını karşılamak için tas­ar­lanmıştır: ince ve farklı şekil­lerde güçlendi­rilmiş pro­fil­lerde, ahşap ve çelik kapılara göre daha küçük eksen mesafeli kilitlere ihtiyaç duyulur. İhti­yacınıza uygun ürünü, çok çeşitli ürünle­rimiz arasından seçebilirsiniz - hırsızlığa karşı korumalı, yangın ve panik kapılarına uygun, giriş kontrol sis­temi ile ent­egre olabilen kilitle­rimiz gibi.

Panik fonksiyonlu kilitler –
19 serisi

Benzer kilit kutusu yük­sekliği, dönüştürül­ebilir dil, bölmeli kare mil ve iç-dış dönüştürül­ebilir panik fonksiyon özelliği sayes­inde, kendiliğinden kilit­lenen 19 serisi gömme kilitler tek ve çift kanat dar tip kapılar için esneklik sağlar ve depo maliyetlerinden tas­arruf edilir.

Manuel kilit­lenen sis­temler

Eko­nomik ve farklı per­formans özellik­le­rine sahip manuel BKS gömme kilitler, bir çok uygulama alanına sahiptir.

2 kanatlı kapılar için motorlu ispan­yoletli kilitler

İki kanatlı kapılar için, otomatik döner kapı tah­rik­le­riyle bağlantılı olarak motorlu bir ispan­yoletli kilidin kullanıl­ması uygundur. GU'da, birbi­rine göre en iyi şekilde ayar­lanmış bileşenlerle tek elden bir çözüm bulursunuz.


X
İndirmeler
Fascination of Lift&Slide – reinvented by the inventor
Fascination of Lift&Slide – reinvented by the inventor
GU-SECURY Automatic-DR
GU-SECURY Automatic-DR
İmaj filmi Gretsch-Unitas Şirketler Grubu
İmaj filmi Gretsch-Unitas Şirketler Grubu
Dil: Türkçe
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019