Kapı don­anım­ları

Ahşap veya çelik kapılar için

BKS ahşap ve çelik kapılar için size geniş bir ürün pro­gramı sunar. Sadece ihti­yacınıza uygun ürünü, kapı kollarımızdan, panik bar­larımızdan ve dokunmatik panik bar­larımızdan seçin. Ürün seçimi eko­nomik stand­art­lardaki don­anım­lardan, hırsızlığa karşı korumalı don­anım­lardan veya yangın koruma ve acil çıkış kapıları için olan don­anım­lardan yapılabilir.

EN 1906'ya uygun standart don­anımlar

Kendini kanıt­lamış BKS standart don­anım­larının popüler tas­arım­ları sizlere iç kapılar için çok yönlü tas­arım seçenek­leri sunmakt­adır. Paslanmaz çelik kali­tes­indeki temel ürün pro­gramımız, kapı kolu setleri, kapı kolu/çekme kol setleri ve banyo setlerini içerir.

EN 1906 ve EN 179'a uygun WDL proje don­anım­ları

Bina kapıları için sun­ulan tas­arım don­anım­larda bakım gerektirmeyen kol yatakları (WDL) bulunmakt­adır. Don­anım pro­gramı, çeşitli kol modelleri içeren yedi farklı kol seris­inden meydana gelmek­tedir. Kolları farklı topuz ve ayna modelleri ile bağla­yarak, kendinize özgü don­anım tipini yaratabilirsiniz. Tüm WDL kapla­malar, EN 1906 uyarınca sınıf 4 içe­ris­inde yer almakt­adır.

ES3 sınıfı güvenlik don­anım­ları

Barel kapaklı BKS güvenlik don­anım­ları hırsızlık girişim­le­rine karşı güçlü bir koruma sağlar: sertleşti­rilmiş çelikten barel kapağı özel tas­arımı sayes­inde don­anıma fazla sıkı olmayan fakat güvenli bir şekilde bağlanmıştır. Ayrıca bareli kırmak ve çıkarmak içe­rideki farklı bir güvenlik parçası sayes­inde engel­lenmiştir.

Panik çıkış don­anım­ları
EN 1125 uyarınca

EN 1125'e uygun panik bar ve dokunmatik panik bar­larımız panik kilitle­rimizle kullanılabilirler ve diğer kapılardaki don­anım­larla uyum içe­ris­inded­irler. Önerdiğimiz geniş ürün yelpazemizle, mimari açıdan göz alıcı tas­arımlar sağlarsınız.

EN 1125'e uygun yüzeye monte panik çıkış don­anım­ları

BKS yüzeye monte panik çıkış don­anım­larını kapı kana­dına kolay bir şekilde monte ede­bilirsiniz. Panik barlar ve dokunmatik panik barlar EN 1125'e uygundur ve yangın koruma kapılarında kullanılabilirler. Don­anımlar kapı tas­arım­larına uyacak biçimde farklı malze­melerle ve ver­siyonlarla gelir.


X
İndirmeler
Fascination of Lift&Slide – reinvented by the inventor
Fascination of Lift&Slide – reinvented by the inventor
GU-SECURY Automatic-DR
GU-SECURY Automatic-DR
İmaj filmi Gretsch-Unitas Şirketler Grubu
İmaj filmi Gretsch-Unitas Şirketler Grubu
Dil: Türkçe
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019