Kapı kapatıcılar

Kapı kapatıcılar konusunda bilgi sahibiy­seniz, GU'nun size son derece kali­teli ürünler sunduğunu hemen fark edersiniz. Kap­atma fonksiyonu hid­rolik olarak kontrol edilir. Kap­atma gücü ve kap­atma hızı kapı ölçü­süne ve ağırlığına göre ayar­lanabilir.

GU kapı kapatıcıları pro­gramı, kapılar için sunduğu üst ve alt kapatıcıların yanı sıra, özel bina kons­eptle­rine yönelik olarak tek ve çift kanatlı kapılar için de özel çözümler sağlar. GU kapı kapatıcıları, güvenli ve güve­nilir fonksiyonlarının yanı sıra, son derece çekici tas­arım­lara sahip­tirler.

Sürme raylı ve üste monte edilen
kapı üstü kapı kapatıcı

Çeşitli kapılar fonksiyonları ile her ne kadar çeşit­lilik göster­ebiliyorsa, kapı üstü kapı kapatıcıları da bir o kadar çok farklı kullanım alanına sahiptir. OTS 73x serisi, sahip olduğu inovatif modüler sistem ile her türlü uygulama alanına uyar­lanabilir.

Gizli kapı kapatıcıları

Gizli kapı kapatıcıları, tıpkı GU grubunun kapı üstü kapı kapatıcıları gibi, mima­ris­indeki temiz hatlar ile öne çıkmanın yanı sıra işlevsellik ve güvenlik sağlar.

Üste monte edilen dirsek kollu kapı üstü kapı kapatıcı

Mon­tajı kolay GU dirsek kollu kapı kapatıcılar tek kanatlı kapılar için tas­ar­lanmıştır ve farklı ölçülere sahip­tirler. Bazı tipleri yangın ve duman koruma kapılarında kullanıma da uygundur.

Kalpı altı kapı kapatıcıları

GU kapı altı kapı kapatıcıları zemine gizli olarak monte edilirler. Birçok farklı kapı tipleri için uygun ürünler mevcuttur.

DIN EN 1155'e
göre sab­itleme sis­tem­leri

Günlük yaşantımızda kon­forlu geçişler, yangın duru­munda kontrollü güvenlik. GU sab­itleme sis­tem­leri, kapı kanat­larının sürekli olarak açık pozi­syonda tutulabil­mesini ve yangın duru­munda otomatik olarak kapanmalarını sağlar.


X
İndirmeler
Fascination of Lift&Slide – reinvented by the inventor
Fascination of Lift&Slide – reinvented by the inventor
GU-SECURY Automatic-DR
GU-SECURY Automatic-DR
İmaj filmi Gretsch-Unitas Şirketler Grubu
İmaj filmi Gretsch-Unitas Şirketler Grubu
Dil: Türkçe
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019