Sürme raylı ve üste monte edilen kapı üstü kapı kapatıcı

OTS 73x serisi

Estetik tas­arımlı yangın koru­ması: Kapı üstü kapı kapatıcılar, sundu­kları esneklik sayes­inde, farklı tipte, ağırlıkta ve genişlikte kapı kanat­larında kullanılabilirler. Mon­tajı kolay ve güve­nilir olan kapı kapatıcılar, hem men­teşe tarafında hem de ters tarafa monte edilebilirler. Kapatıcılar, 2 kanatlı kapılarda da kullanılabilir. Aktif ve pasif kanadın kapanma sırası doğru bir şekilde ayar­lanmıştır.

Patent kaydı için beklemede olan çift kardioit tekniği sayes­inde kapılardan çok kolay ve kon­forlu bir şekilde geçebilirsiniz.  Böy­lelikle çocu­klar, yaşlılar ve fiziksel engelli kişiler büyük kapılardan zah­metsizce geçebilir.

OTS 73x serisi modüler sistem

OTS 73x serisinin modüler sis­temi ile bileşenler kolayca, istenildiği gibi ve bireysel bir şekilde ayar­lanır ve birleşti­rilir. Bu sadece planlama, kurulum ve güçlendirmeyi kolaylaştırmaz, aynı zamanda depo­lama alanı ve montaj akse­suar­larını yönünden de kazanç sağlar.

Bir bakışta fayd­aları

  • Piyasadaki en küçük kap­atma elemanı; üstelik şık ve ince tas­arımlı
  • Sürgü yerine dayanıklı kapak; farklı malze­mel­erde ve yüzeyler ile temin edilebilir
  • Yüksek kali­teli, kapalı görünüm için gizli montaj plağı
  • Uyumlu bir görüntü için neredeyse tüm kapı kap­atma pro­gramının standart ölçümü
  • Tüm kapı kapatıcı tipleri için standart delme nok­taları

Sürme raylı ve üste monte edilen kapı üstü kapı kapatıcısının özellik­leri:

Tip

OTS
736
OTS
736 BG
OTS
735
OTS
735  BG
OTS
733
OTS
733 BG
Uygula­ma   
MontajMen­teşe tarafı

Men­teşenin
ters tarafı

Men­teşe tarafı

Men­teşenin
ters tarafı

Men­teşe tarafı

Men­teşenin
ters tarafı

1 kanatlı

2 kanatlı

Maksimum

Kanat genişliği (mm)

1400140012501250950950

Ayar­lama fonksiyonları

EN 1154'e göre kap­atma gücü

3-63-62-52-533

Kapanma hızı

Son çarpma hızı

Mekanik Açılma yönünde frenleme [1]

 

[1] Men­teşenin ters tarafına üstten montaj için etkili değil


X
İndirmeler
İmaj filmi Gretsch-Unitas Şirketler Grubu
İmaj filmi Gretsch-Unitas Şirketler Grubu
Dil: Türkçe
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
CE işaretiYangın ve duman kapılarında kullanım için uygundurDIN 18040 gereğince engelliler tarafından kullanıma uygundur