DIN EN 1155'e göre sab­itleme sis­tem­leri

Günlük hayatta hiç kimse onların farkında olmuyor; fakat acil dur­umda tüm bece­ri­leri ortaya çıkıyor: Elek­tronik sab­itleme sis­tem­leri, önleyici yangından kor­unma pro­gramının parçalarıdır. Yasalar tarafından belir­lenen kaçış ve kurt­arma yollarında bul­unan yangın bariyer­lerini ve özellikle yangın ve duman koruma kapılarını açık tutmak sizin vazi­fenizdir. Bu vazife o denli etkili biçimde yerine geti­rilir ki, ins­anlar günlük iş akışı içe­ris­inde bu kapılardan geçerken bu kapıların farkına bile varmazlar. Yangın duru­munda ise sistem, ent­egre duman dedektörü sayes­inde kapıyı otomatik olarak kapatır ve böy­lelikle duman gaz­larının ve yangının komşu odalara ve binalara sıçra­masını engeller.

Kullanım alanları
Acil çıkış ve kurt­arma yollarındaki yangın bariyer­leri, örneğin yangın ve duman koruma kapıları. Bu kapılar çoğunlukla anaokulları, has­tan­eler, okullar, oteller ve huzurevlerinde kullanılır. Bu kapılar, yangından koruma işlevine ek olarak çocu­klar, yaşlılar ve engelliler için engelsiz geçiş yolu olarak da hizmet ederler. Genel olarak, bu sayede ins­anlar ve çeşitli mallar için gün boyunca engelsiz birer geçiş olarak kullanılırlar.

Aşağıdaki varyant­ları alabilirsiniz:

Duman anahtar modülü RSM

 • DIBt tarafından test edilmiş ve onaylanmış
 • Sab­itleme sis­temine bağlı tüm bileşenlerin elek­trik bes­le­mesi için (örneğin sab­itleme düzenek­leri, elektro manyetik kapı durdurma mık­natısı, yangın dedektörü, duman açma düğ­mesi ve diğer bileşenler)
 • Ent­egre edilmiş enerji bes­le­mesi ve tetik­leme cihazı ile
 • Ent­egre edilmiş duman şalteri ile
 • LED durum göst­er­geli (çalışma veya alarm / hata / kir­lilik)
 • GU tas­arımında kaplama, AD-OTS 73x kap­atma kapağına uyumlu olacak şekilde
 • Çerçeve/üstten montaj
 • Yük­seklik: 36 mm

Kurulum:

Bir sab­itleme sis­temi şu parçalardan oluşur:

 • Duman ve ısı tespiti için en az bir adet yangın algılama elemanı,  örneğin optik duman şalteri ORS 142 veya ORS 142 W
 • Elek­trik için bir güç kaynağı üni­tesi, örneğin ağ ve tetik­leme cihazı NAG 03
 • Kap­atma işlemini yönetmek için bir tetik­leme cihazı, örneğin ağ ve tetik­leme cihazı NAG 03
 • Kesici düğme olarak bir adet manuel tetik­leme cihazı AP/UP
 • Kapanış işlemini durduran bir adet sab­itleme düzeneği, örneğin
 • Sürme rayına ent­egre edilmiş elektrome­kanik sab­itleme sis­temi (FE-OTS 73x veya FE-VTS 735)
 • Ent­egre edilmiş bir sab­itleme sis­temi (OTS 73x FL veya VTS 735 FL)
 • Bir kapı durdurma mık­natısı (elektro manyetik)

X
İndirmeler
İmaj filmi Gretsch-Unitas Şirketler Grubu
İmaj filmi Gretsch-Unitas Şirketler Grubu
Dil: Türkçe
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Yangın ve duman kapılarında kullanım için uygundur