Master key sis­tem­leri

Master key sis­temi ile bir binalar kompleks­inde farklı giriş yetkileri orga­nize ede­bilirsiniz. Bir bina içindeki hiyer­arşik yapı çoğunlukla sahip olduğu master key sis­teminin yapısı ile yansıtılır. Anahtar sahipleri bir çok farklı barelleri tek veya birkaç anahtar ile çalıştırabilir. Konfor faktörünün yanı sıra, güvenlik beklen­tileri en ön pland­adır. Bu sebep­ledir ki, BKS master key sis­tem­lerinde yüksek kali­teli anahtar pro­fil­leri ve tekno­lojik olarak gelişmiş bareller özel olarak kullanılır. BKS master key sis­temler yüksek kalite stand­art­larına uygun olarak özel üre­tilmiş çözüm­lerdir. BKS master key sis­temi seçerek, çok çeşitli fonksiyon ve özellik­lere sahip modern bir kilitleme sis­temine sahip olursunuz. Sis­temin esnek tas­arımı sayes­inde güncel­lemeler mümkündür. Yüksek kali­teli mekanik, meka­t­ronik ve elek­tronik barellerin yanı sıra, planlama, yönetim ve yedek anahtar çoğaltma alanlarında da geniş bir servis hizmeti sun­ulur.

Siteler, özel konutlar ve müstakil daireler için

Merkezi barel sis­temi (Z sis­temi) konut binaları için uygundur. Müşteri ihtiyaçlarına bağlı olarak, rastgele sayıda barel içerir, benzer veya farklı olarak. Her bir barelin anahtarı ilave olarak en az bir veya daha fazla merkezi bareli kilitler.

Ofis binaları, fabrikalar veya kamu binaları için

Bir master key sis­temi (HS sis­temi) her biri farklı kilit­leyen çok sayıda barelden oluşur. Prensip itiba­riyle, özel bir barele atanmış anaht­arlar başka bir barele uymaz. Master key, diğer bütün barelleri kontrol eden en üstün anah­t­ardır.

İdari binalar, üniver­si­teler veya oteller için

Grand mas­terkey sis­temiyle (GHS sis­temi) farklı çeşitlerde hiyer­arşi ve yetkilendirme seviyeleri kurabilirsiniz. Bu sistem, istenen sayıda, farklı, kilit­lenen barellerden oluşur. Bu bareller de farklı hiyer­arşi düzey­lerinden veya kap­atma gru­plarından oluşur. Bütün barelleri kilit­leyen bir genel mas­terkey de dahildir.


X
İndirmeler
Fascination of Lift&Slide – reinvented by the inventor
Fascination of Lift&Slide – reinvented by the inventor
GU-SECURY Automatic-DR
GU-SECURY Automatic-DR
İmaj filmi Gretsch-Unitas Şirketler Grubu
İmaj filmi Gretsch-Unitas Şirketler Grubu
Dil: Türkçe
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019