Kullanıcı adınızla ulaşabileceğiniz hizmetleri artık service.g-u.com adresinde bulabilirsiniz

service.g-u.com

Kayıt ol

Hizmetlerimizden birini kullanmak mı istiyorsunuz? Lütfen service.g-u.com adresinden kaydolun

service.g-u.com

Mimarlar & Planla­macılar

Mimarlar, uzman planla­macılar, inşaat firmaları ve genel müteahhitler için proje danışm­anlığı

Yüzyıldan uzun bir süredir, günümüzde ins­anların pek çoğu için çok doğal olan ve her gün kullanılan, ancak karmaşık anlamının gen­elde bilinçli olarak algıla­nama­dığı ürünler ve tekno­lojiler konusunda çalışmaktayız. Gelişti­rici ve üretici olarak size pen­cer­elerin ve kapıların açıl­ması ve hareket etti­ril­mesi, kapatıl­ması ve kilitlen­mesi ile işlevsel ve güvenli bir bina yönetimi için sistem çözüm­leri sun­uyoruz.

 

 

Proje danışm­anlığında sizin için hizmetle­rimiz
İstek üze­rine sizinle bir­likte gerekli tüm fonksiyonların belirlen­mes­inden müşter­inize tes­li­mata kadar size özgü genel bir konsept oluşturmaktayız. Burada aynı zamanda gru­plar arası arab­i­ri­m­leri de dikkate almaktayız.

Sizin için doğal olarak pro­jeye özgü teknik resimler, kapı lis­teleri, ihal­eler ve ihtiyaç halinde kablo rota planları da hazır­lamaktayız. Birbi­riyle çelişen taleplerde optimum çözümü bulmakta size yardımcı olmaktayız. Gerektiğinde pro­jeniz için size ve ölçüler­inize özgü çözümler ve özel kon­strüksiyonlar geliştirmek­teyiz. 

Günlük çalışmalarınızdaki kaz­ancınız
Size önemli stand­artlar ve yön­ergeler hakkında bilgi ver­diğimiz gibi yaratıcı ürünle­rimizi ve bunların sizin için pro­jelendirme ve uygulama sırasında ne anlama geldik­lerini de anlatıyoruz. Bunun ötes­inde sizin için, firmamızda veya firmanızda gerçekleşti­ri­lebil­ecek kap­samlı bir seminer pro­gramını hazır bulundu­ruyoruz.

İnşaat firmaları kalite ve teknik çözümler konusunda ikna edilmeye ihtiyaç duyarlar, bu yüzden yerinde uygula­malar için numun­eler orga­nize ediyoruz ve istendiğinde farklı sistem çeşitleri ve fonksiyonları sun­uyoruz. Ürünle­rimizi ve sis­tem­le­rimizi gerçek hayatta tecrübe etmek istiyor­sanız dünya çapında refer­ans­larımızı ziyaret ede­bilirsiniz. Bayile­rimiz 35 ülkede sizin hizme­tinizdedir.


X
Fascination of Lift&Slide – reinvented by the inventor
Fascination of Lift&Slide – reinvented by the inventor
GU-SECURY Automatic-DR
GU-SECURY Automatic-DR
İmaj filmi Gretsch-Unitas Şirketler Grubu
İmaj filmi Gretsch-Unitas Şirketler Grubu
Dil: Türkçe
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019

Mimarlar Hot­line

Bize ulaşmak için:

Timuçin Gül
Cep: +90 532 512 02 19


E-Mail:
timucin.gul(at)g-u.com.tr

Kişisel Danışm­anlık / Bilgilendirme
Pro­jelendirme aşa­masında desteğe mi ihti­yacınız var, veya ürünle­rimizin kali­tesi konusunda ikna olmak mı istiyorsunuz?

Sadece proje danışmanımızla irtibata geçin.

İletişim formu