Tek kişilik giriş sis­temi

Tek kişilik giriş sis­tem­leri manipüla­syon güvenliği, geçiş kon­foru ve kişi yoğunluğu yönünden birbiri­nden ayrılmakt­adır. Tek kişilik giriş sis­temi çözüm­le­rimiz yalnızca işlevsellik ve güvenlik açısından etkilemekle kalmamakta, estetik ve tas­arım yönüyle de yepyeni stand­artlar getirmek­tedir.

Dönme kilitleri

Tek başına veya seri olarak, içe­ride ya da dışarıda: Dönme kilitleri, en çok tercih edilen tek kişilik giriş sis­tem­leri olarak değişken kullanım ola­nakları ile öne çıkmakt­adır.

Dikey tur­nikeler

Yüksek değerli tas­arıma sahip dikey tur­nikeler, elit binalara mükemmel uyum sağlamakta ve yarım yük­seklikli 4 kanatlı modeli ile geçişi kus­ursuz bir şekilde düzenlemek­tedir.

Döner kapılar

Motorlu döner kapılar ile bariyersiz bir sepa­rasyon tesis edilerek malzeme geçişi de mümkün kılınabilir.

Sensör bariyer­leri

Kullanıcı dostu geçiş kon­foru, yüksek geçiş kapa­si­tesi ve seçkin görünüm: Sensör bariyer­leri tek kişilik giriş sis­tem­lerinde birinci sınıf çözümler sunar.

Okuyucu sütunları ve şerit sepa­ratörleri

Okuyucu sütunları giriş kontrol sis­tem­lerini, LED lam­baları ve kaçış kapısı termi­nallerini taşır. Tek kişilik giriş sis­tem­ler­inin kasasına ent­egre edilmeleri mümkün olmadığından bu sütunlar, öncelikli olarak döner kapılarda ve dikey tur­nike GU-GT 1000'de kullanılır.

Güvenlikli döner kapılar ve güvenlikli dai­resel kayar kapılar

GU Grubu'nun güvenlikli döner kapıları ve güvenlikli dai­resel kayar kapıları, gözetim per­soneli olmadan da güve­nilir ve kon­forlu bir sepa­rasyon sunar.

Portal tur­nikeler

Fabrika güvenliği, eğlence tesis­leri, stady­umlar veya bina - yer­altı oto­park geçişleri: GU Grubu'nun motorlu portal dönme kilitleri, geniş tas­arım ve don­anım yelpa­zele­riyle dış mekanda güvenli bir sepa­rasyon için tüm gereks­in­i­m­leri karşılamakt­adır.


X
İndirmeler
Fascination of Lift&Slide – reinvented by the inventor
Fascination of Lift&Slide – reinvented by the inventor
GU-SECURY Automatic-DR
GU-SECURY Automatic-DR
İmaj filmi Gretsch-Unitas Şirketler Grubu
İmaj filmi Gretsch-Unitas Şirketler Grubu
Dil: Türkçe
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Tanım Dosya boyutu İndir
AUTOMATSKI SISTEMI ULAZNIH VRATA 9,9 MB İndir
Ürün Programı 6,4 MB İndir