Güvenlikli döner kapılar ve güvenlikli dai­resel kayar kapılar

GU Grubu'nun güvenlikli döner kapıları ve güvenlikli dai­resel kayar kapıları,
gözetim per­soneli olmadan da güve­nilir ve kon­forlu bir sepa­rasyon sunar. Büyük camlı kom­pakt kon­strüksiyonu ile bu kapılar iç mekanda ferah, zarif ve aydınlık uygula­malar sağlar. Kurandere ve gürültüye karşı doğal bir yalıtım sun­ması da diğer yan kaz­anım­lardır. Geniş malzeme ve yüzey yelpazesi ile giriş kontrol sis­tem­le­rine kolayca ent­egre ede­bil­mesi, maksimum kullanım esnekliğini de ber­a­berinde getirmek­tedir.

Tas­arım ver­siyonları:

GSI güvenlikli döner kapı

GSI güvenlikli döner kapı Talepler­inize uygun olarak üre­tilen GU güvenlikli döner kapılar, bina mima­risi ile uyumlu bir şekilde istediğiniz fonksiyonları yerine getirir. İlk pozi­syonda döner kapı motorlu fren sis­temi aracılığıyla kilitli kon­umdadır. Yoğun zam­anlarda, her bir kapı bölü­müne giriş yetkisinin tanım­lanabildiği sürekli dönme modunda kullanılabilir. Yetkisiz kişiler çıkış yönüne doğru yönlendi­rilirler.

GSI güvenlikli dairesel kayar kapı

GSI güvenlikli dairesel kayar kapı Bir met­reden fazla çap gerektirmeyen giriş kontrolü ve yüksek cam oranı sayes­inde tam şeffaflık - GSI dai­resel kayar kapılar size bir çok yarar sağlar. Geçiş alanı 2-bölgeli kontak zemin matı tarafından kontrol edilir. İlk pozi­syonda, kayar kanatlar elektrome­kanik olarak kilit­lidir. Giriş kontrol sis­temi ile yetkili bir kullanıcı belirle­nirse, kapı tek tarafa otomatik olarak açılır. Kullanıcı kontak mat üze­rine adım attığında, kapı yen­iden kapanır. Bundan sonra ise binaya girişi sağlamak için karşıdaki kayar kanat açılır. Yetkisiz giriş (örneğin başka bir kişinin yetkili kişi ile bir­likte giriş alanına doğru hızlıca koş­ması) kontak mat tarafından algılanır ve giriş pro­sesi kontrol sis­temi tarafından durdu­rulur. Geçiş alanı tekrar boşalana kadar giriş kapısı açık kalır.


X
İndirmeler
Fascination of Lift&Slide – reinvented by the inventor
Fascination of Lift&Slide – reinvented by the inventor
GU-SECURY Automatic-DR
GU-SECURY Automatic-DR
İmaj filmi Gretsch-Unitas Şirketler Grubu
İmaj filmi Gretsch-Unitas Şirketler Grubu
Dil: Türkçe
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Tanım Dosya boyutu İndir
AUTOMATSKI SISTEMI ULAZNIH VRATA 9,9 MB İndir
Ürün Programı 6,4 MB İndir