Pen­cere tekno­lojisi

GU'da pen­cere ve balkon kapılarını hareket ettirmek veya emniyete almak için çok farklı tiplerde ürünler bulabilirsiniz. Pen­cere açma yön­temi veya kasa malze­mesi ne olursa olsun, GU müşte­ri­le­rine çok çeşitli çözümler sunmakt­adır. Uygun akse­suar­larımız, ve tabiki de sağ­ladığımız hızlı ve güve­nilir servisimizle sektörümüzüm lider firmaları arasında yerimizi almaktayız .

Cephe için don­anımlar

Dünyanın metro­pol­lerinde yeni apartm­anlar inşa edilmek­tedir. Bunların arasında çok sayıda fonksiyona sahip olan ve tas­arıma yönelik taleplerin en üst düzeyde olduğu cam cepheler de yer almakt­adır. Gretsch­-Unitas, bireysel cephe çözüm­leri ile havadar bir yaşam hissi sağlamakt­adır.

Çift açılım don­anım­ları

Pen­cere ve kapı tekno­lojileri alanında uluslara­rası pazarda lider firmalardan biri olan Gretsch­-Unitas Şirketler Grubu, çift açılım sis­tem­leri için pro­fe­s­yonel ve yetkin bir çözüm ortağıdır. Çift açılım sis­temi ürün pro­gramı, yaygın olarak kullanılabilen, tam don­anımlı ve estetik çözümler sunmakt­adır.

Paralel-devrilmeli sürme don­anım­ları

Yenilikçi araba tas­arım­ları ve mantar başlı pimli kilitleme sis­temi sayes­inde paralel-devrilmeli sürme don­anım­larımız, çok yüksek kanat­larda dahi düzgün ve kon­forlu çalışmayı garanti eder.

Paralel sürme don­anım­ları

Paralel sürme sis­tem­le­rimiz, güvenli kullanım ve düzgün çalışmayı garan­tilemiştir. Özel olarak tas­ar­lanmış don­anım­ları vası­tasıyla, hatalı kullanım engel­lenmiştir.

Kat­lanır sürme don­anım­ları

GU kat­lanır sürme don­anım­ları, satılan bütün ahşap, plastik ve alümi­nyum pro­filler için temin edilebilir. Her bir sis­temin tas­arımında yedi adede kadar kat­lanır kanadı birbi­rine bağlayabilir ve rahat bir şekilde açabili­risiniz. Bariyersiz zemin bağlantıları, ürün pro­gramını tamam­layan bir özelliktir.

Kaldırmalı sürme don­anım­ları

GU kaldırmalı sürme don­anım­ları, ahşap, PVC ve alümi­nyum pen­cere ve kapılar için uygundur. Bunun yanı sıra gece hava­landırma sis­temi, uyumlu eşik pro­fil­leri ve hız sınır­layıcı opsiyonel olarak tercih edilen ürünler arasındadır.

Yatay pivot don­anım­ları

GU yatay pivot pen­cer­eler için en ideal don­anım sis­temini sunmakt­adır: beş farklı tipte vida­l­anabilir veya delinebilir pivot men­teşeler ve kilitleme sis­temi için kasa parçaları, özel müşteri taleplerini karşılar - değişik pen­cere şekil­leri sorun olmaz.

Dikey pivot don­anım­ları

Bu tipte bir pen­cereyi hareket ettirmek için ihti­yacınız olan herşey burada: iki tipteki güvenli ve ayar­lanabilir frenli men­teşeler ve merkezi kilitleme sis­tem­leri, kasa malze­me­sine mükemmel şekilde uyum sağlar. Dikey pivot pen­cere sis­teminde kol, yanda veya altta kon­um­landırılabilir.

Kollar

Evdeki bütün pen­cere ve kapı kolları arasında tas­arım açısından bir uyum sağlanmıştır - GU kolları, pen­cer­eler, balkon kapıları ve ahşap, çelik, alümi­nyum kapılarda kullanılabilir. Kol modelleri her bina tipi için uygundur.

Yüksek kanat hava­landırma sis­tem­leri

GU'nun yüksek kanat açma sis­tem­leri ile erişilemeyen plastik, ahşap veya metal yüksek kanat­ları hareket ettirebilirsiniz. Bir tah­rikle birden fazla kanadı kumanda ede­bildiğinizden dolayı oldukça uygun maliyet­lidir.

RWA / NRWG ve hava­landırma sis­tem­leri

GU duman ve ısı tahliye sis­temi, yangın esnasında dumanın hızlı ve güve­nilir bir şekilde tahliyesini sağlamak için özel çözümler sunar. Günlük hava­landırma, elek­trikli motorlu açma meka­nizmaları ile sağlanır.

Manuel hava­landırma sis­tem­leri

Sağlıklı bir oda iklimi, iyi his­setmek ve hijyen açısından oldukça önemlidir. GU hava­landırma pro­fil­leri nem ve küf oluşu­munu önlemeye yardımcı olur. Farklı dur­um­lara göre, farklı ölçül­erde ve şekil­lerde uygulanabilirler.

Eşik pro­fil­leri

Balkon kapıları ve geniş sürme pen­cer­eler söz konusu olduğunda, ısı yalıtımlı eşik pro­fil­leri gerçek bir enerji tas­ar­rufu sağlar; CE ser­ti­fikalı eşik pro­fil­leri, yeni veya yen­iden res­tore edilen eski yapılarda hemen hemen bütün profil sis­tem­leri ile uyumludur.

Yapı malze­meleri

Bağlantı elem­anlarından cam­lama tekno­lojisine, alümi­nyum denizlik ve daml­alıklara kadar: pen­cere ve pen­cere don­anım­ları mon­tajı için gerekli çok çeşitli ve yüksek kali­teli yapı malze­melerini burada bulabilirsiniz.


X
İndirmeler
Fascination of Lift&Slide – reinvented by the inventor
Fascination of Lift&Slide – reinvented by the inventor
GU-SECURY Automatic-DR
GU-SECURY Automatic-DR
İmaj filmi Gretsch-Unitas Şirketler Grubu
İmaj filmi Gretsch-Unitas Şirketler Grubu
Dil: Türkçe
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Tanım Dosya boyutu İndir
WP00429-00-1-2 Ganzglasfestfeld – Panoramaverglasung für Hebeschiebeelemente 10-19 DEU 430,9 KB İndir