Cephe için özel don­anımlar

Tüm cephe açılma türlerinde uzman olan Gretsch­-Unitas, yenilikçi açma meka­nizmaları gelişti­ril­mes­inde uzun yıllara dayanan teknik yeter­li­liğe sahip bir şirkettir. GU uzm­anları, yenilikçi müh­endislik çalışmaları olarak tek tek pro­jeler için özel olarak gelişti­rilen obje odaklı özel parçaları, kendini kanıt­lanmış olan GU ürün yelpazes­inden elem­anlarla bir araya getirmek­tedir. Vasi­stas, paralel devirmeli, döner ve kelebek camlar için don­anımlar ve özel müşteri istek­leri doğrultusunda imal edilen özel kon­strüksiyonlarla, camlar için yeni açılma türle­rine ve biçim­le­rine yönelik talepler, ben­zersiz bir estetik ile yerine geti­rilmek­tedir. Hizmet yelpazesi, teknik planlama ve kon­strüksiyondan özel parçaların ima­latına ve dünyanın dört bir yanında müşte­ri­lerle bir­likte pro­jelerin hayata geçi­ril­me­sine uzanmakt­adır.

Paralel devirmeli don­anımlar

Ağırlığı 400 kg'a kadar olan kanatlar için özel çözüm. 250 mm açılma genişlik­leri ve 5.000 mm'ye kadar kanat yük­seklik­leri. Paralel devirmeli camlar, geniş kap­samlı GU kanat yelpazesi ile ahşap, plastik ve alümi­nyum gibi her türlü çerçeve malze­mesi için imal edilebilir.

Döner camlar için don­anımlar

Günümüzde mevcut olan, yüksek camlı cepheler, standart don­anımlar için üstes­inden gelin­mesi gereken bir zorluk oluşturmakt­adır. Gretsch­-Unitas, bu talepleri yerine getirmek üzere döner kanatlar için gizli bir şekilde don­anım bölges­inde veya paslanmaz çelik içe­ris­inde bul­unan ve 350 kg'a kadar kanat ağırlıklarını taşıma kapa­si­tesine sahip olan özel bantlar geliştirmek­tedir.

Vasi­stas kanat don­anım­ları

Bu don­anım yelpazes­inde, açılma açısı 20° ile 50° arasında olan çok sayıda farklı vasi­stas kanat sun­ulmakt­adır. 2.500 mm'ye kadar kanat yük­seklik­leri mümkündür. Vasi­stas camlar, GU kanat­ları ile ahşap, plastik ve alümi­nyum gibi tüm çerçeve malze­meleri için imal edilebilmek­tedir.

Bireysel
özel kon­strüksiyonlar

Bina kılıfında hava­landırma elem­anlarına yönelik özel müşteri taleplerini yerini getirmek için uzm­anlarımız yenilikçi açma meka­nizmaları geliştirmek­tedir. Uzun yıllara dayanan deneyimimiz ve yaratıcı fikirle­rimizle obje odaklı çözümler hazırlıyoruz.


X
İndirmeler
Fascination of Lift&Slide – reinvented by the inventor
Fascination of Lift&Slide – reinvented by the inventor
GU-SECURY Automatic-DR
GU-SECURY Automatic-DR
İmaj filmi Gretsch-Unitas Şirketler Grubu
İmaj filmi Gretsch-Unitas Şirketler Grubu
Dil: Türkçe
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Tanım Dosya boyutu İndir
WP00429-00-1-2 Ganzglasfestfeld – Panoramaverglasung für Hebeschiebeelemente 10-19 DEU 430,9 KB İndir