Bireysel özel kon­strüksiyonlar

Bireysel özel konstrüksiyonlar
 
 

Gretsch­-Unitas, özel talepleri olan inşaat sahipleri ve vizyonu olan mimarlar için yenilikçi, mekanik veya elek­trikli kontrollü açma sis­tem­leri geliştirmek­tedir. Hizmet kap­samında bir don­anım çözü­münün gelişti­ril­mesi ve eğer gerekiyorsa örnek camda denemeler ve sürekli deneyler ve pro­jenin gerçekleşti­ril­mesi yer almakt­adır. Gretsch­-Unitas tarafından sun­ulan özel don­anım çözüm­ler­inin kullanıldığı çok sayıda objenin mevcut olması, uzm­anlarımızın yeter­li­liğini gözler önüne sermek­tedir. Çözümler alümi­nyum, çelik, ahşap veya plastik camlar için uygundur.

Standart don­anım­larla da iddialı cephe çözüm­leri

Londra, Sin­gapur, New York, Zürih, İst­anbul veya Taipei olsun: Dünyanın metro­pol­lerinde en yüksek düzeyde olan özel apartm­anlar ilk sırada yer almakt­adır. Apartm­anlar uzun süredir zarif ofis binasından şık özel adres­lere dönüşmek­tedir. Bunlar 20 katı olan sıradan apartm­anlar değildir, uluslara­rası mimarlar tarafından hayata geçi­rilmiş olan şık ve özel tas­arım­lardır.
Bu tür binalar için de iddialı bir tas­arıma sahip cepheler gerekmek­tedir. Gretsch­-Unitas'ın sıra dışı bece­risi sayes­inde uygun biçim ve işleve sahip cepheler mümkün olmakt­adır. GU uzm­anları, yenilikçi müh­endislik çalışmaları olarak tek tek pro­jeler için özel olarak gelişti­rilen obje odaklı özel parçaları, kendini kanıt­lanmış olan GU ürün yelpazes­inden elem­anlarla bir araya getirmek­tedir. Böy­lelikle camlar için yeni açılma türle­rine ve biçim­le­rine yönelik talepler, ben­zersiz bir estetik ile yerine geti­rilmekte ve bu esnada işleyen için maliyetler rekabet ede­bil­ecek bir şekilde tutulmakt­adır. Mimarın otomatik veya manüel kumandaya yönelik istek­leri de dikkate alınmakt­adır.  Bu özel alanda hizmet yelpazesi, teknik planlama ve kon­strüksiyondan özel parçaların ima­latına ve dünyanın dört bir yanında müşte­ri­lerle bir­likte pro­jelerin hayata geçi­ril­me­sine uzanmakt­adır.


X
İndirmeler
Fascination of Lift&Slide – reinvented by the inventor
Fascination of Lift&Slide – reinvented by the inventor
GU-SECURY Automatic-DR
GU-SECURY Automatic-DR
İmaj filmi Gretsch-Unitas Şirketler Grubu
İmaj filmi Gretsch-Unitas Şirketler Grubu
Dil: Türkçe
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Tanım Dosya boyutu İndir
WP00429-00-1-2 Ganzglasfestfeld – Panoramaverglasung für Hebeschiebeelemente 10-19 DEU 430,9 KB İndir