GU-823 ve GU-923 kat­lanır sürme don­anım­ları

Gretsch­ Unitas kat­lanır sürme don­anım­ları, birçok avantajı buluşturan çözümler sunar. Daha ağır kanatlar kullanılabidiği için, daha az sayıda kanat gerektirir ve maksimum açılma genişliğini garan­tiler. Kullanılabilen büyük camlar, gün ışığının odanın içe­risine gir­me­sine izin verir; bu sayede, yaşam alanlarında özel bir atmosfer yaratılabilmek­tedir.

Kanatlar üst ve alt raylardaki kanall­arın içe­ris­inde, plastik kaplı bilyalı rulm­anlara sahip sürme teker­lekler sayes­inde son derece sessiz ve hassas bir şekilde kaydırılır. Büyük ve ağır kat­lanır sürme kapılar, bu sayede güvenli ve son derece kolay bir şekilde hareket etti­rilir.

Her profil için kanat genişlik­ler­inin hızlı biçimde ölçül­ebil­mesini sağlayan özel hesa­plama pro­gram­ları, iste üze­rine temin edilebilir.

DIN 18040 stan­dardına uygun bariyersiz uygula­malar için, Gretsch­ Unitas'ın kat­lanır sürme don­anım­ları GU sistem eşik­leri ile ber­aber kullanılabilir

GU-823 ve GU-923

Kat­lanır sürme don­anım­larının alt ray üzerinden sürülüyor olmaları, üst bağlantının dayanıklılığına bağlı olmaksızın, zemin ile bariyersiz bir bağlantının yapılabil­mesini sağlar.


X
İndirmeler
Fascination of Lift&Slide – reinvented by the inventor
Fascination of Lift&Slide – reinvented by the inventor
GU-SECURY Automatic-DR
GU-SECURY Automatic-DR
İmaj filmi Gretsch-Unitas Şirketler Grubu
İmaj filmi Gretsch-Unitas Şirketler Grubu
Dil: Türkçe
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Tanım Dosya boyutu İndir
WP00429-00-1-2 Ganzglasfestfeld – Panoramaverglasung für Hebeschiebeelemente 10-19 DEU 430,9 KB İndir