Duman ve ısı tahliye sis­tem­leri

Duman ve ısı tahliye sis­tem­leri, yangın koruma sis­teminin önemli bir kısmını oluşturur. Yangın esnasında GU duman ve ısı tahliye sis­tem­leri, tahliye boşlu­klarının otomatik olarak açıl­masını sağla­yarak, duman ve zehirli gaz­ların hızlı ve güve­nilir bir şekilde boşaltıl­masını sağlar. Panik çıkış yollarında minimum düzeyde duman oluşur, bu sayede ins­anlar dumandan zehirlenmeye karşı kor­unmuştur ve maddi hasar engel­lenmiştir. Ayrıca günlük kullanımda, kontrollü hava­landırma imkanı sağlarlar.

Doğal duman ve ısı tahliye don­anım­ları(SHEV), DIN EN 12101-2'ye uygun

DIN EN 12101-2 uyarınca, sis­temler bileşenle­riyle bir bütün olarak test edilip onaylanmadan, dikey cephel­erde kullanıla­mazlar. Ser­ti­fikalı don­anım­lara sahip GU SHEV sis­tem­leri, önde gelen bütün ahşap pro­filler, ispan­yolet kanallı alümi­nyum pro­filler ve özel pen­cere tipleri için uygundur.

24 V motorlar

GU'nun RWA motor­ları ve RWA açma sis­tem­leri, yangın duru­munda dumanın hızlı ve güvenli bir şekilde tahliye edil­mesini ve günlük hayatta odaların doğal bir şekilde hava­landırıl­masını sağlar. Zincirli motorlar, milli motorlar, kilitleme motor­ları ve bağlantılı açma sis­tem­leri GU ürün pro­gramı arasında yer alır.

Merkezi kontrol üniteleri 24 V

GU RWA kontrol üniteleri, yangın esnasında dumanın hızlı bir şekilde tahliyesini ve günlük hayatta hava­landırma işlemini sağlar. Güç kes­in­tisi duru­munda 72 saatlik çalışma sağlayan bata­ryaya sahip, kom­pakt ve genişle­tilebilir modüllerden oluşurlar.

RWA sis­tem­leri için akse­suarlar

Duman ve ısı çekme sis­tem­ler­inin kumandası ve regüla­syonu ve günlük hava­landırma işletimi için çeşitli kontrol ve kumanda elem­anları istiyorsunuz. O zaman burada doğru adres­tes­iniz.


X
İndirmeler
Fascination of Lift&Slide – reinvented by the inventor
Fascination of Lift&Slide – reinvented by the inventor
GU-SECURY Automatic-DR
GU-SECURY Automatic-DR
İmaj filmi Gretsch-Unitas Şirketler Grubu
İmaj filmi Gretsch-Unitas Şirketler Grubu
Dil: Türkçe
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Tanım Dosya boyutu İndir
WP00429-00-1-2 Ganzglasfestfeld – Panoramaverglasung für Hebeschiebeelemente 10-19 DEU 430,9 KB İndir