Yazılım çözüm­leri ve çevrimiçi plat­formlar

Planlayın – Sipariş verin – Bilgi alın – Yönetin

Çevrimiçi ve elek­tronik işlemler, haft­anın 7 günü ve günün yirmi dört saati hatasız veri akt­arımı, daha düşük elden çıkarma maliyetleri, daha kısa teminat süreleri ve güncel fiyat ve şart­lara eriş­menizi sağlar.

Gretsch­-Unitas iş süreçler­inizi eko­nomik bir şekilde tas­ar­la­manıza yardımcı olan yazılım çözüm­leri ve çevrimiçi plat­formlar sunar. GU Grubu'nun diğer ürünleri gibi, sadece tekil çözüm­lerle değil, bugünün ihtiyaçlarını karşıla­yacak şekilde komple sistem çözüm­le­riyle de ilgilenmek­teyiz.

Bu araçların sürekli olarak gelişti­ril­mesi ve güncel­len­mesi sayes­inde her zaman teknik açıdan yüksek seviyede bir kullanım imkanı sağlanır. Bizimle bir­likte elek­tronik ile­tişim dünyasına ayak basın ve avantajlarını kendiniz görün.

Cust­omer Informa­tion System

Cust­omer Informa­tion System (CIS), Gretsch­-Unitas Şirketler Grubu'nun bütün ürün alanları için sipariş ve müşteri bilgi sis­temidir.

con­fiGU­rator

con­fiGU­rator, uygulama odaklı giriş para­metreleri temelinde adet lis­telerini ve don­anım çözüm­lerini tespit etmek için gelişti­rilmiştir.

MasterKey­System

MasterKey­System (MKS), kilitleme sis­tem­leri alanı için İnternet tab­anlı planlama ve sipariş plat­formudur. Yazılım, kilitleme sis­tem­leri için iş emri sürecini kolaylaştırmak ve azami hizmet sunmak amacıyla gelişti­rilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das MasterKey­System (MKS), kilitleme sis­tem­leri alanı için İnternet tab­anlı planlama ve sipariş plat­formudur. Yazılım, kilitleme sis­tem­leri için iş emri sürecini kolaylaştırmak ve azami hizmet sunmak amacıyla gelişti­rilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KeyManager

KeyManager ile piyasaya mekanik, meka­t­ronik ve elek­tronik ürünle­riyle komple kilitleme sis­tem­lerini yöneten, belge­leyen ve meka­t­ronik ve elek­tronik barellerle okuyucuları pro­gram­layan ben­zersiz bir yazılım sun­ulmuştur.

Ausschreibungs­Manager (İhale Yöneticisi)

Ausschreibungs­Manager, Gretsch­-Unitas Şirketler Grubu'nun bütün ürünleri için komple per­formans tanım­larını ve ihale metinlerini hızlı bir şekilde oluşturmak için oldukça kon­forlu ve ver­imli bir araçtır.

Order by Scan­ning

Order by Scan­ning (ObS), özel barkod etiketleri üzerinden üret­imde, depoda veya yönet­imde sipariş ihti­yacını tespit etmek için kullanılan yüksek kali­teli ve kullanımı kolay bir tarayıcı sipariş sis­temidir.

Ürün yönetimi sis­tem­le­rine elek­tronik bağlantı

Müşte­riye ait malzeme yönetimi sis­temi ile ver­imli bir elek­tronik sipariş süreci için optimize edilen arab­i­ri­mler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Müşte­riye ait malzeme yönetimi sis­temi ile ver­imli bir elek­tronik sipariş süreci için optimize edilen arab­i­ri­mler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Don­anım ver­i­leri servisi

Gretsch­-Unitas Grubu, proje ihtiyaçlarına özel pen­cere üretimi için ayrı veri­tabanı dosyaları sağlamakt­adır.


X
Fascination of Lift&Slide – reinvented by the inventor
Fascination of Lift&Slide – reinvented by the inventor
GU-SECURY Automatic-DR
GU-SECURY Automatic-DR
İmaj filmi Gretsch-Unitas Şirketler Grubu
İmaj filmi Gretsch-Unitas Şirketler Grubu
Dil: Türkçe
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019