KeyManager

Mekanik ve meka­t­ronik kilitleme sis­tem­ler­inin yönetimi, doküman­tasyonu ve pro­gram­la­ması için yazılım.

KeyManager ile piyasada eşsiz bir yazılım oluştu ve komple kap­atma tesis­lerini mekanik, meka­t­ronik ve elek­tronik ürünlerini yöne­tiyor, belgeliyor ve meka­t­ronik ve elek­tronik sil­indir ve okuyucuları pro­gramlıyor.

Bir kap­atma tesisinin bütün sil­indir veya alıcı-ver­iciler­inin seri numar­alarını girmek için fazla zaman har­camaya artık gerek yoktur, çünkü bunlar, BKS tesis dosyasından otomatik olarak okunur.

KeyManager, komple ağa bağlanabilir şekilde ve birçok dilde temin edilebilir.

Per­formans özellik­leri

 • Yetkisiz girişleri engel­lemek için kodlanmış şifrelerle denet­leyici fonksiyonu
 • Bağımsız olarak uygulanabilen sistem - aynı zamanda farklı eş zam­anlı kurul­umlar için
 • Komple kilitleme planlarını düzenleme, yönetme ve yazdırma
 • Kişiye özgü anah­t­aların dağıtım ve geri dönüş tarih­leri ile bir­likte yöne­til­mesi
 • Anahtar alım ve iade form­larının yazdırıl­ması
 • Barel montaj ve demontaj form­larının yazdırıl­ması
 • Bütün bağlantılı tek anaht­ar­larla daha üst düzey anaht­ar­ların kullanıl­ması için yetkilerin görüntül­en­mesi ve yazdırıl­ması
 • Bütün mekanik ve elek­tronik erişim yetkilerini bir arab­i­rimde görüntüleme ve yazdırma
 • Fatura çıktısını içeren komple transponder yönetimi
 • Kilitleme planı matriksi vası­tasıyla SE bileşenler­inin hızlı ve basit bir şekilde pro­gram­lan­ması
 • Anahtar ve barel sipa­rişi ve tes­li­mat­ları yönetime dahil etme
 • Bağımsız kullanıcı yönetimi
 • Bir çok master key sis­tem­lere yayılan per­sonel master data
 • Bir çok master key sis­tem­lere yayılan kon­forlu arama fonksiyonu
 • Zaman bakımından sınırlı anahtar dağıtımı için takvim fonksiyonu
 • Fatura şablonları için kullanıcı planlarının ent­e­grasyonu
 • E-posta aracılığıyla fatura gön­de­rimi

Sistem ön koşuları

 • İşletim sis­temi: Win­dows 7  / Win­dows 8 veya 8.1 / Win­dows 10
  (32 veya 64 bit)
 • Bellek: min. 2 GB RAM bellek
 • Ekran çözünürlüğü: 1280 x 1024 öne­rilir
 • Gerekli sabit disk alanı:
 • sunucu veya tek kurulum için min. 500 MB
 • istemci kurulumu için min. 100 MB

X
Fascination of Lift&Slide – reinvented by the inventor
Fascination of Lift&Slide – reinvented by the inventor
GU-SECURY Automatic-DR
GU-SECURY Automatic-DR
İmaj filmi Gretsch-Unitas Şirketler Grubu
İmaj filmi Gretsch-Unitas Şirketler Grubu
Dil: Türkçe
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019

 BKS KeyManager için güncel­leme 4.x (SE)
(Ver­siyon: 4.4.0007)

Kurulum gereks­in­i­m­leri:
BKS KeyManager Ver­sion 3.5 veya üzeri kurulu olması

Durum: Haziran 2017

Download 182 MB

İle­tişim:
KeyManager hakkında sorularınız varsa, bize aşağıdaki adres üzerinden ulaşabilirsiniz:

elektronik.support(at)bks.de