Order by Scan­ning

İnce lojistik için tarayıcı sipariş sis­temi

Order by Scan­ning (ObS), özel barkod etiketleri üzerinden üret­imde, depoda veya yönet­imde sipariş ihti­yacını tespit etmek için kullanılan yüksek kali­teli ve kullanımı kolay bir tarayıcı sipariş sis­temidir.

Taranan ver­iler, bilgisayar üzerinden çevrimiçi olarak İnternet'ten GU Grubu'na akt­arılır. Hemen ilgili sipariş numa­rası göste­rilir. Sipariş oluşturmanın en hızlı ve etkili yolu!

Tarayıcı buna ilave olarak ürün değeri ile stoğun envanter tespiti için kullanılabilir.

Gretsch­-Unitas Şirketler Grubu, optimize edilmiş bu lojistik kons­ept­inin kurulumu esnasında size destek olur. Bir proje çerçeves­inde ürünlerin ABC analizinden, stok ve ihtiyaç tespit­inden depo ve raf orga­nizasyonuna kadar müşteri için her şey tanım­lanır.

Per­formans özellik­leri

  • Giriş hataları önlenir
  • Tedarik süreleri kıs­altılır
  • Just-in-Time (Tam Zamanında) tes­limat
  • Sevkiyat maliyetleri azaltılır

Sistem ön koşuları

  • İnternet bağlantılı bilgisayar

X
Fascination of Lift&Slide – reinvented by the inventor
Fascination of Lift&Slide – reinvented by the inventor
GU-SECURY Automatic-DR
GU-SECURY Automatic-DR
İmaj filmi Gretsch-Unitas Şirketler Grubu
İmaj filmi Gretsch-Unitas Şirketler Grubu
Dil: Türkçe
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019

İle­tişim:
Order by Scan­ning hakkında sorularınız varsa, bize aşağıdaki adres üzerinden erişebilirsiniz:

transfermanager(at)g-u.de