Ürün yönetimi sis­tem­le­rine elek­tronik bağlantı

Müşte­riye ait malzeme yönetimi sis­temi ile ver­imli bir elek­tronik sipariş süreci için optimize edilen arab­i­ri­mler.

Dahili iş süreçler­inin elek­tronik optimizasyonu, günümüzde akıllı yazılım çözüm­leri (ERP sis­tem­leri) ile sürekli olarak uygulanmakt­adır. Ancak iş süreçleri, şirketin sınır­ları içe­ris­inde son bulmaz.

GU Grubu, sipariş aşa­masından fatura aşa­masına kadar müşte­ri­le­rine bu süreçleri optimize ederken destek olmakt­adır.

Gretsch­-Unitas Şirketler Grubu, müşteri tarafından kullanılan pro­gram­larla elek­tronik bir sipariş pro­se­dürü gerçekleştirmek için çok sayıda seçenek sunar. Müşte­riye özel bir proje çerçeves­inde en ver­imli pro­sedür belirlenir ve hedef odaklı bir şekilde sürece ent­egre edilir.

Per­formans özellik­leri

   

 • Sipa­rişten fatura aşa­masına kadar bütün dijital değer zinci­rinin uygulan­ması
 • Just-in-Time (Tam Zamanında) tes­limat
 • Sevkiyat maliyetleri azaltılır
 • Giriş hataları önlenir
 • Tedarik süreleri kıs­altılır
 • Günün yirmi dört saati sipariş uygulama
 • Müşteri taleple­rine göre çok yönlü akt­arma seçenek­leri (http, ftp, e-posta, Transferma­nager vb.)
 •  

Sistem ön koşuları

   

 • Müşteri yazılımından sipariş dosyaları oluşturmak mümkün olmalıdır
 • İnternet bağlantılı bilgisayar
 •  


X
Fascination of Lift&Slide – reinvented by the inventor
Fascination of Lift&Slide – reinvented by the inventor
GU-SECURY Automatic-DR
GU-SECURY Automatic-DR
İmaj filmi Gretsch-Unitas Şirketler Grubu
İmaj filmi Gretsch-Unitas Şirketler Grubu
Dil: Türkçe
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019

İle­tişim:
Ürün yönetim sis­tem­ler­inizin elek­tronik olarak bağlan­ması hakkında sorularınız varsa, bize aşağıdaki adres üzerinden erişebilirsiniz:

transfermanager(at)g-u.de